För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Västmanland

mäns våld mot kvinnor

Minska våldet i nära relationer genom satsningar på mäns psykiska hälsa!

Text: Felicia Granath (V) Regionråd i opposition

Minst en kvinna i månaden mördas av sin manliga partner. Allt fler barn växer upp runt våld och tvingas bevittna saker som inget barn ska behöva se.

En stor del av våldet i nära relationer kommer ur att män med psykisk ohälsa varken ber om hjälp eller får den med tvång. Det kan låta magstarkt att koka ned lösningen mot våld i hemmet till att våldsamma män behöver mer uppmärksamhet, men faktum kvarstår att män i högre utsträckning blir utåtagerande vid psykisk ohälsa och att vården sällan gör kopplingen mellan våld och psykisk hälsa.

Bilden av hur psykisk ohälsa tar sig uttryck bygger främst på hur kvinnor agerar – nedstämdhet, ångest, ätstörningar och självskadebeteenden. Män visar i regel oftare aggression och drar sig till kriminalitet eller våld mot närstående eller andra män.

Mäns våld drabbar hela samhället. Det drabbar akutvården, polisens resurser och barns rätt till trygghet. Krafttag för att stävja skadliga maskulinitetsnormer är absolut nödvändiga för att motverka våld i nära relationer.

Vänsterpartiets oppositionsråd Felicia Granath

Vården behöver i alla avseenden bli bättre på att identifiera – och hantera – män som uppvisar atypiska beteenden som en följd av psykisk ohälsa. Det kräver samverkan och det kräver tid, men kan inte sopas under mattan.

Varför?

Varje månad mördas en kvinna, ofta inför sina skräckslagna barn.


Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter