För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Västmanland

Nej till angiverilagen

Stoppa angiverilagen – det kan handla om liv eller död!

Vi i Vänsterpartiet vill vara oerhört tydliga med att vi aldrig kommer att acceptera en angiverilag, varken i Västmanland eller någon annanstans. Vårdpersonal ska kunna utföra sitt arbete för patientens bästa, och ska inte tvingas lämna ut personer i nöd.

I Tidöavtalet har regeringen tillsammans med Sverigedemokraterna fastslagit att en så kallad angiverilag ska instiftas i Sverige. I korthet innebär det att alla offentligt anställda inom välfärden ska tvingas ange papperslösa. Förslaget är ytterligare en åtgärd som regeringen vill vidta för att strama åt migrationen med alla medel möjliga. Papperslösa som kommer i kontakt med till exempel vård, skola, bibliotek eller fritidsgårdar riskerar att anmälas till Migrationsverket och Polismyndigheten.

Inom Region Västmanland omfattas många anställda av lagförslaget. Fackförbunden och professionen har starkt motsatt sig en angiverilag. Vårdpersonal varken vill eller bör agera angivare när de kommer i kontakt med patienter i behov av vård och stöd. I värsta fall kommer en angiverilag i praktiken inte bara att leda till utvisningar av barn och andra utsatta personer, utan även till dödsfall när människor drar sig för att uppsöka vården. Vi ser redan idag stora problem med skuggsamhällen bland de som lever papperslösa i Sverige, och risken för angiveri riskerar att förvärra situationen.

Den som arbetar inom vården ska inte utgå från patientens juridiska status under eller efter vårdtiden. Det strider mot Hälso- och sjukvårdslagen, yrkesetiken och tystnadsplikten. Grundidén om angiveri är ett hot mot vårt demokratiska samhälle och härstammar ur en människofientlig syn på redan utsatta personer. Historiskt har angiverisamhällen lett till vidriga övergrepp på mänskliga rättigheter och det fria demokratiska samhällets principer.

Felicia Granath, Heidi-Maria Wallinder, Vasiliki Tsouplaki säger Nej till angiverilag
Vänsterpartiet säger nej till högerns angiverilag

Dessutom är risken överhängande att lagstiftningen inte skulle stanna där. Vad blir nästa steg – att anställda tvingas ange den som inte anger? Det är ett scenario som skulle hota tryggheten på arbetsplatserna och innebära att vi inte längre kan lita på våra kollegor. Angiverilagen banar vägen för andra repressiva åtgärder som snarast hör hemma i diktaturer.

Sverige ska värna demokratiska principer och stå upp för alla människors lika värdighet. Välfärden och välfärdsarbetare är något vi ska vara stolta över, likaså vårdpersonalens integritet och yrkesetiska plikt att erbjuda bästa möjliga vård utan hänsyn till patientens juridiska status. Vänsterpartiet har därför begärt en särskild debatt i riksdagen i den här frågan. Vi kräver att regeringen lyssnar på fackförbunden, yrkeskåren, civilsamhället och de som drabbas, och att förslaget dras tillbaka helt. Ingen anställd i Region Västmanland ska tvingas ange patienter till myndigheter!

Vasiliki Tsouplaki
Riksdagsledamot

Heidi-Maria Wallinder
Regionråd

Felicia Granath
Regionråd

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter