För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Västmanland

Vänsterpartiet föreslår stabilitetsbonus för sjukvården

Alla behöver ha en lön som går att leva på. När arbetsmiljön blir allt tuffare, på grund av stor personalomsättning, för få kollegor och otillräcklig återhämtning, är det lockande att byta till en annan arbetsgivare som erbjuder en högre lön.

I många fall är det dessutom enda sättet att höja sin lön, eftersom det inte är möjligt genom att byta arbetsplats inom regionen. Regionerna konkurrerar med både kommuner, andra regioner, privata arbetsgivare och staten om legitimerad personal. Konkurrensen om personalen leder till att fler anställda än tidigare byter arbetsplats, något som skapar en sämre arbetsmiljö för de som stannar kvar.
Mindre erfaren personal behöver någon att rådfråga. Det behöver också finnas handledare för studenter. Ju stabilare personalsituationen blir, desto bättre kommer personalen antagligen att må. Det leder till en otrygg arbetsmiljö att som anställd inte veta vilka du ska jobba med och vad de personerna kan. Att ersätta personal som är sjukskriven eller säger upp sig är både dyrt och innebär ohållbara
kompetensförluster.

Vi anser att regionen i mycket högre utsträckning än idag ska belöna erfaren personal som väljer att stanna kvar och bidra till en stabil personalsituation över tid. Det har vi även fått inskrivet i regionens lönepolicy.

Heidi-Maria Wallinder, Vänsterpartiet
Vänsterpartiets gruppledare Heidi-Maria Wallinder är en av de vänsterpartister som lagt fram förslag om stabilitetsbonus.

Lång och trogen tjänst ska synas i lönekuvertet, men så fungerar det inte alltid idag. Det händer att nyanställd personal får en ingångslön som är högre än den lön någon som redan har arbetat några år inom regionen får. Den som är regionen trogen ska inte straffas med en sämre löneutveckling.

Utöver lön vill vi införa en ny stabilitetsbonus som baseras på sammanhängande tjänsteår inom regionen. Första utbetalningsår blir 2024 och summan betalas inte ut retroaktivt. All vårdpersonal omfattas, till exempel undersköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, sjuksköterskor, barnmorskor, läkare och biomedicinska analytiker. Första året omfattas alla som har arbetat minst fem år i sträck åt regionen, inom sjukhusvård eller primärvård. Dessa personer får 3 000 kr vid årets slut som engångsbonus.

Kommande år sker utbetalning till personer som har varit anställda i 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25 år med motsvarande summa som antal tjänsteår. Sjukskrivna och föräldralediga omfattas. Vi avsätter 10 miljoner kronor per år i en pott med syfte att behålla anställda. Personal som lämnat regionen och återvänder börjar om på noll. Stabilitetsbonusen är helt fristående från löneförhandlingarna och ska inte påverka utrymmet för andra löneökningar. I och med spridningen bland de anställda kommer vissa år att kosta mer och vissa år mindre. Det är helt enkelt för att glappen blir något större ju längre den anställda stannat kvar. Vi ser att de som arbetat mellan 3–7 år inom regionen är mest benägna att sluta. En stabilitetsbonus som omfattar dessa år är en signal att Region Västmanland vill behålla sin personal. 

Vi bör alltid värna om den kompetens som finns hos oss och således även visa uppskattning till de som väljer att arbeta inom regionen.”

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter