För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Västra Götaland

Vänsterpartiet vill satsa på vårdcentralerna men avskaffa marknadsvården

”De privata vårdcentralernas vinster är regionens kostnader”

Text: Werner Petersson

Idag tvingas regionen att fritt låta privata vårdcentraler öppna upp med ökade klyftor som resultat. Vi i Vänsterpartiet vill nu sätta stopp för marknadsvården, säger Carina Örgård, regionråd Vänsterpartiet Västra Götaland.

2009 infördes hälsoval inom vården i Sverige, vilket lett till att privata vårdcentraler öppnat på många platser. Resultatet är att de har koncentrerats till områden med relativt sett frisk befolkning och högre inkomstnivåer. Samtidigt har områden med befolkning som löper större risk för ohälsa inte alls samma tillgång till vårdcentraler. 

– Resultaten talar sitt tydliga språk; gräddfiler växer fram för vissa, kostnaderna skenar och skattemedel samlas på hög i privata företags kassor istället för att möjliggöra sjukvård som ser till varje människas behov, säger Carina Örgård (V).


Behovet av vårdcentraler ska bygga på en rättvis tillgång till vård för alla invånare i regionen, inte på lönsamhet. Systemet idag tvingar regionen att med skattemedel finansiera de privata vårdcentralerna utifrån platser som bolagen fritt väljer att etablera sig på.

En effekt av att privata vårdcentraler i bolagsform prioriterar kortsiktig vinst framför långsiktigt hälsa för medborgarna innebär att samhällsnyttiga funktioner slås sönder. Den fria marknaden ersätter möjligheten att styra efter människors behov av vård. När privata vårdcentraler etablerar sig i välmående områden med friskare patienter – då är det inte behoven som styr.

Carina Örgård Vänsterpartiet
Vänsterpartiets regionråd Carina Örgård

Vänsterpartiet är oroade för att ojämlikheten tillåts växa, och anser att det bara är genom demokratiskt styrd vård som man kan skapa en jämlik vård och garantera att offentliga vårdcentraler fungerar som nav för exempelvis den medicinska forskningen och utvecklingen. Det leder till behandlingar och metoder som gynnar alla. Istället står regionerna nu i en situation som underminerar principen om vård efter behov för människor, menar Vänsterpartiet. 

– För att bygga upp ett jämlikt samhälle krävs en offentlig sjukvård som hänger ihop, säger Carina Örgård (V). 

Genom att återföra vårdcentralerna till offentlig kontroll kan man återgå till en långsiktig, hållbar hälso- och sjukvård där inga skattepengar blir till bolagsvinster. Detta ser Vänsterpartiet som ett avgörande steg mot att skapa en robust och jämlik sjukvård för framtiden. 

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter