För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Västra Götaland

Feministisk regionpolitik ger jämlik vård och arbetsmiljö

Vänsterpartiets Maria Adrell beskriver varför det är viktigt att vara engagerad i fackföreningsrörelsen

Detta är en ledare av:
Maria Adrell (V), regionråd

Vi behöver bli fler samtidigt som vi pratar om att vi är för många – en svår ekvation. I hela Sverige pratas det om att vi behöver fler medarbetare i välfärden. Vi blir allt fler äldre men färre som arbetar i välfärden. Så är det här hos oss i Västra Götalandsregionen (VGR) också. 

VGR är en av Sveriges största offentliga arbetsgivare, med drygt 55 000 anställda, och jag är stolt att få vara ordförande för Personalutskottet i vår region. Den största andelen av våra medarbetare är vårdpersonal, men vi har alla möjliga yrkesgrupper anställda. Stora delar av dem är dessutom kvinnodominerade yrken, vilket sätter ännu högre press på oss som en uttalat feministisk regionledning att ta bra politiska beslut, som leder till en jämställd och jämlik vård och arbetsmiljö.

Som det ekonomiska läget ser ut just nu är det ett tungt utgångsläge där alla regioner kämpar och vi ser ut att gå med ett stort underskott i år till följd av regeringen och SD:s minskade statsbidrag. Mitt fokus genom krisen är att vi ska tänka långsiktigt och inte hasta fram dåligt underbyggda beslut för sakens skull. Vi ska värna de medarbetare vi redan har – utan dem kan vi inte bedriva någon vård.

I min roll som ordförande är det viktigt att hitta sätt för de medarbetare vi har att vilja och orka arbeta hos oss länge. Visst behöver vi rekrytera vissa kompetenser, men vi behöver framför allt skapa en långsiktigt hållbar arbetsmiljö för de som redan är anställda – deras kunskaper och erfarenheter är enormt värdefulla. En god arbetsmiljö är nyckeln till det här, anser jag. Vi måste skapa förutsättningar för chefer att vara närvarande på sina arbetsplatser, och kunna leda sina medarbetare och tillsammans med dem kunna utveckla verksamheten.

I början av året träffade vi Institutet för stressmedicin, som beskrev att 97% av arbetsmiljöproblemen i deras arbete är organisationsproblem, men att 42% av lösningarna är på individnivå. Det här innebär att vi politiskt behöver se till att ge chefer och HR stöd att kunna välja rätt åtgärder för att få rätt effekt. När vi pratar om arbetsmiljö behöver vi se på organisationen,  inte bara individen.

Vi träffar en arbetsmiljökommitté med jämna mellanrum, där vi kan utbyta information. Det är viktigt att vi får veta hur det faktiskt är och att personalorganisationerna får veta hur vi tänker. Vi vill ha en bra kommunikation mellan politik och medarbetare på alla nivåer, det är oerhört viktigt för oss att ha bra kontakt med de vi är till för. Alla behövs!

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter