För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Västra Götaland

OM VI HÅLLER IHOP KAN VI STOPPA ANGIVERILAGEN

Text: Text: Annie Andrén

Mer än hälften av Sveriges regioner har sagt nej till förslaget om en angiverilag.
Det här lagförslaget hör inte hemma i en rättsstat där alla människor oavsett bakgrund ska kunna känna sig trygga. Vi kommer fortsätta agera regionalt för att stoppa detta, säger regionråd Carina Örgård (V).  

Västra Götalandsregionen (VGR) har lämnat stark kritik till att det här förslaget alls utreds.
– Redan idag är många rädda för att söka vård eller låta barnen gå till skolan. Man kan omöjligt ha koll på om socialtjänsten är undantaget, eller om vårdcentralen är det. Om arbetare, civilsamhälle och fackförbund håller ihop så kan vi trycka tillbaka förslaget i sin helhet, säger Tony Haddou (V), riksdagsledamot.
– Som sjuksköterska är en lag om angiveri något jag aldrig kommer att följa. Det går helt emot vår etiska yrkeskod, (ICN:s etiska kod för sjuksköterskor), där både Vårdförbundet och Svenska Sjuksköterskeföreningen står bakom, säger Inger Billman-Stark (V), sjuksköterska. 

Hur kan ett politiskt parti i regionen göra förändring?

När Västra Götalandsregionen 2021 dömdes för diskriminering, efter ett uppmärksammat fall när en patient fick fördröjd vård och senare avled, så agerade Vänsterpartiet snabbt. Redan när händelsen blev känd tog Vänsterpartiet initiativ i sjukhusstyrelsen så att sjukhuset började arbeta med medarbetarnas värdegrund på ett systematiskt sätt. Efter domen tog Vänsterpartiet i beredningen för Mänskliga Rättigheter (BMR) också fram ett förslag för hur hela regionen aktivt kan arbeta för att motverka rasism och diskriminering. Det gick igenom och gav snart resultat.
– Hälso- och sjukvården står inte fri från de strukturer som finns i samhället i stort. Därför måste arbetet mot diskriminering integreras i alla regionens verksamheter. I beredningen har vi ett ansvar att stödja verksamheternas arbete med rättighetsfrågor och ta initiativ till hur antidiskrimineringsarbetet kan utvecklas på regionnivå, säger Stefan Lindborg (V), ordförande i BMR. 

Sedan årsskiftet 2022 har VGR utbildat chefer, HR-personal och fackombud i att aktivt kunna främja och förebygga att diskriminering sker inom regionens verksamheter. Men det är inte bara patienter som blir utsatta, det händer även vårdpersonal. Därför lämnade Vänsterpartiet 2019 ett förslag till Regionstyrelsen om att ta fram rutiner för hur kränkningar av medarbetare från patienter ska tas om hand och förebyggas. Året efter gick förslaget igenom och finns nu på plats.
– Här måste vi såklart värna vår personals arbetsmiljö, där rutiner som synliggör kränkningar kan motverka den strukturella rasismen som brer ut sig i vårt samhälle. Detsamma gäller med angiveriförslaget, vi måste synliggöra vad det får för konsekvenser, både för personerna som riskerar att anges, men också för våra medarbetares arbetsmiljö. Ska de tvingas ange personer i nöd, och bryta sin tystnadsplikt? säger Maria Adrell (V), personalutskottets ordförande i VGR. 

vi kommer aldrig att gå med på det angiverisamhälle regeringen försöker skapa, säger Carina Örgård (V), regionråd.
Vi kommer aldrig att gå med på det angiverisamhälle regeringen försöker skapa, säger Carina Örgård (V), regionråd.

”Vi anger inte”
Uppropet #ViAngerInte är det initiativ som spridits över hela landet. Det är helt opolitiskt, och där ställer sig fackförbund, kommuner, regioner och flera politiska partier bakom protesterna, däribland Vänsterpartiet runt om i hela landet. 

– Vi kommer att fortsätta ställa krav på att ingen blir diskriminerad och tydligt visa invånarna att dessa frågor är centrala för oss i regionen. Vi kommer att fortsätta denna förändring med nolltolerans för rasism. Även om sjukvårdspersonal skulle undantas regeln så är det inte ett samhälle vi vill leva i, vi kommer aldrig att gå med på det angiverisamhälle regeringen försöker skapa, säger Carina Örgård (V), regionråd.

5 tips – Vad kan du göra själv?

  • Organisera dig
  • Kräv att din arbetsplats tar ställning
  • Skriv under upprop som #viangerinte 
  • Stötta uttalanden mot angiveri 
  • Skriv insändare och debattartiklar

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter