För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Västra Götaland

Stoppa rasismen i vården

Stoppa rasismen inom vården!

Text: Betlehem Isaak

Maria har precis tackat nej till ett längre vikariat på arbetsplatsen hon arbetat timmar på.

Jag hade gärna jobbat kvar extra, jag älskar brukarna och tycker om mitt jobb, men rasismen och arbetsmiljön gör att jag helt enkelt inte orkar, säger Maria.

Vi träffas utanför hennes jobb i Göteborg och promenerar bort mot ett café i närheten. Det är en kall och blåsig januaridag och Maria, som vi kallar henne i den här artikeln, har jobbat sin näst sista vecka på arbetsplatsen hon varit på sedan förra sommaren. Om två veckor ska hon istället börja plugga statsvetenskap på Göteborgs universitet.

  • En fast anställning kan man som 90-talist bara drömma om, men det har varit ok ändå många av dem gamla har varit härliga och en del har varit nyfikna på mig som person och mitt ursprung, det har varit kul att kunna berätta.

Maria har jobbat inom äldrevården de senaste åtta åren. Hon säger att alla brukare inte har varit trevliga, och många har vägrat ta emot vård från henne eftersom hon är svart. N-ordet har kastats mot henne och hennes andra svarta kollegor som om det vore deras namn. Cheferna är dåligt utbildade och i många fall har de själva sagt och agerat diskriminerande, något som Maria vill se en förändring på.

  • Det är klart personalen inte kommer att vara lyhörda om cheferna agerar rasistiskt, säger Maria och suckar djupt.

På vilket sätt skulle man kunna förändra detta?

  • Mer utbildning i vad rasism faktiskt är, hur det funkar, och hur det påverkar den enskilda individen, svarar Maria.
  • Vi vet ju att vården, eller Sverige i sin helhet, aldrig kommer att klara sig utan människor med utländsk bakgrund. I grunden behövs det acceptans och en kulturell förändring.

Vänsterpartiet har sedan 2021 varit med och tagit fram förslag för hur hela regionen kan arbeta för att motverka rasism. Sedan 2022 har Västra Götalandsregionen utbildat chefer, HR-personal och fackombud för att kunna förebygga diskriminering inom regionens verksamheter.

  • Vi måste värna våra medarbetares arbetsmiljö och vi kan aldrig acceptera kränkningar, säger regionråd Carina Örgård (V).
  • Vi tar ansvar för att regionen ska ha fungerande rutiner som synliggör detta och på det sättet motverkar vi den strukturella rasismen som frodas i vårt samhälle.

Våren 2021 skrev över 1000 läkare och läkarstudenter på ett uppror och manade ansvariga myndigheter att vidta åtgärder mot rasism inom vården. De ville att vårdpersonal skulle fortbildas om hur rasism påverkar vården och att alla vårdutbildningar skulle ha moment om diskriminering både ur personal- och patientperspektiv. För initiativtagarna var förhoppningen att skapa en bättre arbetsmiljö och en jämlik vård. Sedan dess har också Socialstyrelsen tagit fram utbildningsmaterial som underlag för alla medarbetare inom vården.

  • Utbildningsmaterial och chefsutbildning är jättebra och ett steg i rätt riktning, men jag tror inte att det är tillräckligt, säger Maria.
  • Det behövs en stor kulturell förändring. Jag tror det är lättare att uttala sig eller agera rasistiskt om den egna arbetsmiljön är toxisk. Det är fortfarande ingen anledning, men jag tror ändå att det bidrar till det, fortsätter hon och kramar om den varma kaffekoppen med fingrarna.

För Maria har det inte alltid varit enkelt att prata om rasismen som hon drabbats av från både brukare och kollegor, hon gillar inte konflikter och vill ha en god stämning. En arbetsmiljö som är hållbar menar Maria också är viktigt för att motverka diskriminering.

Rasismen påverkar oss alla, och varje sig vi är den som utsätts eller den som utsatt andra för rasism, medvetet som omedvetet är vi alla offer inför den.

  • Jag har alltid röstat på vänstern och jag vet att mitt parti kommer att ta denna fråga på allvar, snart kommer jag och joinar i arbetet med både erfarenhet och utbildning, och jag ska börja där jag slutade.
  • Vårdens reformarbete lovar jag kommer att vara min prioritering, avslutar Maria hoppfullt.

Krav för att motverka rasism inom vården

1.                         Prioritera frågan

2.                         Upprätta jämlikhetsdata

3.                         Prioritera upp bekämpningen av rasistiska, främlingsfientliga och homofobiska brott

4.                         Gör en översyn av diskrimineringslagen

5.                         Tryggare arbetsmiljö

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter