För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Jämtland Härjedalen

Personalen är vårdens viktigaste resurs. Som anställd i regionen ska du känna att du har lust, ork och vilja att stanna kvar. Att kunna bemanna är en förutsättning för en trygg och jämlik vård.

Att rädda välfärden i motvind

Text: Elin Hoffner

I valrörelsen var Vänsterpartiet Jämtland Härjedalens paroll ”personalen är vårdens viktigaste resurs”. Med den meningen ville vi belysa hur viktigt det är att stå på personalens sida, för utan dem har vi ingen fungerande sjukvård. 

De senaste årens blågröna styre har visat hur viktigt det är att stå på personalens sida om målet är en fungerande sjukvård.  En massflykt har inletts från Östersunds sjukhus, ett resultat av politiska beslut som har påverkat personalen negativt. 

Hur kunde det bli så här? En del av förklaringen hittar vi 2020 när den nya ledningsgruppen på sjukhuset bestämde sig för att säga upp de tidigare arbetstidsmodellerna. Detta gjorde man trots att modellerna fungerat bra, med förklaringen att det skulle vara ”rättvist för alla”. Resultatet blev något annat. Vissa anställda tvingas nu arbeta mer i månaden utan att för den delen få mer lön, ersättning för obekväm arbetstid har sänkts för vissa och möjligheten till återhämtning har minskat. 

Hur den här mandatperioden kommer bli påverkas av fler faktorer än vilka som styr i regionen. Den nya regeringens politik innebär stora nedskärningar i välfärden. Enligt SKR (Sveriges kommuner och regioner) behövs minst 20 miljarder kronor i år för att säkra välfärdsverksamheterna, alltså bara att behålla samma nivå av kvalitet som vi har haft i välfärden fram till 2023. Regeringen satsade dock bara sex miljoner på generella bidrag och sju miljarder på riktade bidrag.  

I stället har man prioriterat sänkt skatt för de som har mest: de som tjänar över 50 000 i månaden har fått en sänkning på 17 000 kronor per år.  Skattesänkningen har totalt kostat 13 miljarder. Det är pengar som hade gjort större nytta i välfärden, i alla Sveriges regioner som går på knäna. 

Elin Hoffner, regionråd Vänsterpartiet

Nu när vi måste förhålla oss till den budget som regeringen presenterar måste vi hitta andra lösningar. Vårt första uppdrag blir att se var och hur vi kan prioritera annorlunda i regionen. Det handlar om grå byråkrati som att se över hur vi fakturerar och hur vi nyttjar de avtal vi har med andra regioner. Finns det ställen där vi betalar mer än vi borde, eller finns det avtal vi kan nyttja på nya sätt? 

En av nycklarna för att säkerställa en god vård i framtiden är att se över användandet av hyrpersonal. Att vi har gjort oss beroende av hyrpersonal i stället för fast anställda sjuksköterskor och andra vårdkategorier är en väldigt dyr historia. Det bästa för regionens ekonomi är att röra sig från hyrpersonal till en arbetsplats där det istället är attraktivt att vara anställd.

Vår region ligger hopplöst efter i lönesättning för i princip alla yrkeskategorier men svaren ligger inte bara i höjda löner. Lika viktigt är det att säkerställa att personalen trivs på sitt jobb och att de får möjligheten till återhämtning mellan arbetspassen. Personal som trivs och vill stanna är ett måste om vi ska kunna erbjuda god och nära vård till alla våra medborgare runt om i länet. 

Den nya majoriteten som består av Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Kristdemokraterna har enats om att de här frågorna måste prioriteras den här mandatperioden. Personalen måste känna att det finns en framtid i att jobba för Region Jämtland Härjedalen. Först då kan vi öppna stängda vårdplatser och korta köer.

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter