För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Jämtland Härjedalen

Kultur på recept – tack vare Vänsterpartiet

Text: Marie Svensson

Kulturens betydelse för människors välbefinnande kan inte nog understrykas. Det finns gott om evidens som visar på ett positivt samband mellan kulturupplevelser, eget skapande och en god hälsa. Nu blir kultur på recept verklighet i Region Jämtland Härjedalen, tack vare Vänsterpartiet.

Resan för Vänsterpartiets motion om kultur på recept påbörjades redan 2006 tack vare Runar Englund, men först 2020 var Regionfullmäktige redo att bifalla Vänsterpartiets reviderade motion. Kultur har en väldigt stor betydelse för människors välbefinnande och är en central del för livskvalitet och folkhälsa.  

Ett pilotprojekt har nu inletts för att undersöka förutsättningarna för att införa kultur på recept i hela länet. Under vecka nio startar projektet i Krokoms kommun med aktiviteter som musik, bild, arkiv- och biblioteksbesök och slöjd där 12 deltagare under tio veckor träffas två gånger i veckan. 

Åtgärden riktar sig främst till personer med långvarig smärta, långtidssjukskrivning eller psykisk ohälsa som depression, och ska framförallt ses som ett komplement till ordinarie vård och behandling. ”Kultur på recept” är en chans att ge alla medborgare, oavsett sjukdom, kön, etnicitet och bostadsort, samma förutsättningar att ta del av den förebyggande, behandlande och rehabiliterande effekt som kulturen kan ge. 

Marie Svensson, ledamot Regionfullmäktige 

Det har också visat sig att den ojämlika hälsan är kopplad till samma socioekonomiska faktorer och livsvillkor som deltagande i kulturlivet är, vilket innebär att det finns ett samband mellan kulturell inaktivitet och sämre livsvillkor. För de många som lever i ofrivillig ensamhet i vårt län kan det här bli en chans att bryta den ensamheten. För de med psykisk ohälsa, stressrelaterade problem och smärtproblematik kan det bli en väg ut ur isolering och tillbaka in i samhället.

Kulturen ger oss också en känsla av sammanhang och mening, den kan förebygga ohälsa och öka vår beredskap att möta livets utmaningar. Det i sin tur kan leda till högre sysselsättning, minskad sjukfrånvaro och minskade vårdbehov, men också till ökad folkhälsa och minskat utanförskap. I grunden handlar det om att alla ska ha samma rätt till bästa möjliga hälsa vilket är en grundstomme i vänsterpolitiken.

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter