För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Skåne

De privata vårdcentralernas vinster är regionens kostnader

De privata vårdcentralernas vinster är regionens kostnader

Text: Werner Petersson

Idag tvingas regionen att fritt låta privata vårdcentraler öppna upp med ökade klyftor som resultat. Vänsterpartiet vill nu sätta stopp för marknadsvården, säger Agneta Lenander, sjuksköterska och Vänsterpartist.

2009 infördes hälsoval inom vården i Sverige, vilket lett till att privata vårdcentraler öppnat på många platser. Men resultatet är att de koncentreras till områden med relativt sett frisk befolkning och högre inkomstnivåer. Samtidigt har områden med befolkning som löper större risk för ohälsa inte alls samma tillgång till vårdcentraler. 

-Det framgår tydligt av resultatet att gräddfiler växer fram för vissa samtidigt som skattemedel går till att finansiera privata bolags vinster istället för att stödja en sjukvård som tar hänsyn till varje människas behov, poängterar Agneta Lenander. 

-Behovet av vårdcentraler ska bygga på en rättvis tillgång till vård för alla invånare i regionen, inte på lönsamhet. Systemet idag tvingar regionen att med skattemedel finansiera de privata vårdcentralerna utifrån platser som bolagen fritt väljer att etablera sig på.

Agneta Lenander, sjuksköterska och Vänsterpartist
Privata vårdcentraler ökar klyftorna i samhället, säger Agneta Lenander, sjuksköterska och Vänsterpartist

Särskilt oroande är att privata vårdcentraler i sin bolagsform måste prioritera kortsiktig vinst framför långsiktig hälsa för medborgarna. Det innebär att samhällsnyttiga funktioner slås sönder och den fria marknaden ersätter möjligheten att styra efter människors behov av vård. När privata vårdcentraler etablerar sig i välmående områden med friskare patienter – då är det inte behoven som styr, utan ojämlikheten tillåts växa.

-Det är bara genom demokratiskt styrd vård vi kan skapa en jämlik vård och vi kan garantera att offentliga vårdcentraler fungerar som nav för exempelvis den medicinska forskningen och utvecklingen, vilket leder till behandlingar och metoder som gynnar alla. Istället står vi i en situation som underminerar principen om vård efter behov för människor. 

-Det är endast genom offentlig ägd vård vi kan ta ett helhetsgrepp och prioritera vården utifrån behov oavsett din bostadsort eller bakgrund, avslutar Agneta Lenander. Genom att återföra vårdcentralerna till offentlig kontroll kan vi återgå till en långsiktig, hållbar hälso- och sjukvård och se till att inga skattepengar blir till bolagsvinster. Detta är ett avgörande steg för att skapa en stabil och jämlik sjukvård för framtiden.

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter