För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Skåne

Ett jämställt och hållbart vårdsystem kräver förändring 

Vänsterpartiets Alexandra Thomasson

Detta är en ledare av:
Alexandra Thomasson, regionråd Vänsterpartiet Skåne

Vänsterpartiet kämpar för en jämlik hälsa. För så är det inte idag. Vi vill skapa ett samhälle där människors hälsa är god oavsett vem man är och då behöver hela samhället arbeta i samma riktning och här har sjukvården en viktig roll. 

Hur samhällets hierarkier verkar märks inom vården. Klass, kön, könsidentitet, ålder, härkomst, sexuell läggning, funktionsvariation och religion spelar roll i vilka erfarenheter vi kommer att få, även inom vården.  

Svensk vård är bland den bästa i världen men det finns stora utmaningar för att upprätthålla en god och jämlik vård på sikt. Därför måste vi ompröva hur vi jobbar idag och i stället införa en feministisk vårdpolitik för att skapa en hållbar framtid för patienter och personal. 

Den vårdpersonal som dagligen kämpar för att hålla vårt samhälle friskt och välmående förtjänar rättvisa arbetsvillkor och lika möjligheter. Kvinnor utgör majoriteten av vårdsektorn, men deras löner, arbetsvillkor och karriärmöjligheter prioriteras inte. Värdet av de som arbetar inom vården och omsorgen måste erkännas, därför måste vi se till att deras kompetens och engagemang återspeglas i lönekuvertet, inflytandet och i arbetsvillkoren. 

Att jämställa vårdsektorn är en investering för en stark och effektiv hälso- och sjukvård. Välmående vårdpersonal är en förutsättning för högkvalitativ vård men tyvärr står många inför en överhängande risk för utmattning och ohälsa på grund av överbelastning och bristande resurser.  Det krävs nu investeringar för att förbättra arbetsförhållandena, minska arbetsbördan, höja lönerna, öka medbestämmandet och främja en balans mellan arbete och fritid. Personalen behöver också tillräckligt med stöd och resurser för att klara av det krävande och stressiga arbetet. Investerar vi i arbetsmiljön, investerar vi i kvalitativ vård och långsiktig hållbarhet. Det är hög tid att bryta de strukturer som hindrar jämställdhet och försämrar arbetsmiljön inom vården. Genom att prioritera jämställdhet och arbetsmiljö investerar vi i en sund och hållbar framtid för både vårdpersonal och patienter. Det är dags att skapa en vårdsektor som på riktigt bidrar till ett friskare samhälle.

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter