För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Skåne

Bristande styrning av sjukvården ger sämre vård för Östergötarna

När hårda tag ger färre händer: bot mot sjuksköterskebristen

Text: Emma Eliasson Åstrom

För mycket att göra, för lite makt över sin egen tid både på jobbet och på fritiden. Det är de starkaste orsakerna till att sjuksköterskor väljer att lämna sin arbetsplats. Tyvärr förstärker chefernas reaktion ofta dynamiken, vilket skapar så kallade exitspiraler. Men de går att vända, menar forskarna Rebecca Selberg och Paula Mulinari.

Hårdare tag. Det är ord som använts inom många områden av många (blå, bruna eller Magdalena Anderssonska) politiker genom åren. I skolan. Mot brott. Mot invandring. Sällan mot växande klassklyftor, ojämlik fördelning eller utanförskap. Det blir dock ofta det snabba svaret på hur man löser samhällsproblem, inklusive inom vården. Att styra upp saker annorlunda: inte att ge mer utrymme i form av ökade resurser.

Effektivisering är ett begrepp som rymmer reell nedskärning och en underliggande premiss att problemet ligger i ineffektivitet, att det finns några som inte utför sitt jobb effektivt nog. När sjuksköterskor börjar säga upp sig reagerar ledningen ofta med att bli mer rigid, säga nej till fler saker. Bara det nödvändigaste ska utföras, inga anspråk på mer inflytande över scheman eller lönehöjningar gås till mötes. Känslan av att organisationens ledning inte lyssnar förstärks – och fler lämnar. 

Så hur skapar man det motsatta, en arbetsplats där folk vill stanna och fler vill jobba? 

Man lyssnar på vad det är personalen vill ha. Inflytande. Att inte bli tvingad eller känna sig tvingad att ta pass när man inte vill eller kan. En ledning som tar ens kunskap och kompetens på allvar. Höjda löner – absolut, men för att stanna behövs en bättre arbetsmiljö.

Att lyssna på de anställda tycker vi i V är bättre än prestationsatsningar som kömiljoner och incitamentsmodeller. Att få gehör för sina synpunkter på den egna arbetsplatsen ger sjuksköterskor som stannar och fler som vill arbeta på samma plats. Mer personal ger möjlighet att öppna fler vårdplatser och ge handledning åt blivande sjuksköterskor. Det höjer patientsäkerheten och ger friskare medarbetare med möjligheter att jobba på jobbet och vara lediga på fritiden. 

Det är vad forskningen visar, och det är vad Vänsterpartiet vill för Skåne.   

Artikeln Exit spirals in hospital clinics: Conceptualizing turnover contagion among nursing staff finns att läsa på Lunds Universitets hemsida.

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter