För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Skåne

Peter Ahlbom (v)

Operationsavdelningarna ska inte behöva konkurrera om sin finansiering

Vårdköerna till operation i Skåne är oacceptabelt långa efter år av pandemi, nedskärningar och personalbrist. Samtidigt är vårdplatsbristen ett sorgligt men tydligt faktum. Som svar har det borgerliga styret valt att införa en incitamentsmodell. Helt fel väg, säger Peter Ahlbom från Vänsterpartiet. 

Incitamentsmodellen innebär att operationsavdelningarna får en grundersättning på 25 % av den summa som operationsverksamheten kostade förra året. Övriga 75 % ska fördelas efter avdelningens uppnådda “produktion” och fördelas mellan alla skånska operationsavdelningar beroende på just prestation jämfört med förra året. Alla avdelningar konkurrerar alltså om en fast summa medel för att täcka kostnaden för de utförda operationerna. 

Det innebär att sjukhusen ska gå in med en underbalanserad budget för operationsverksamheterna för att stimuleras att utföra fler operationer och på så vis kapa vårdköerna. 

Ger mindre pengar personalen motivation till att operera mer?

Vi ska komma ihåg att en liknande modell redan har funnits i Region Skåne. Det har funnits medel från central nivå att betala ut om avdelningar gjorde operationer utöver sitt ordinarie uppdrag. På grund av brist på vårdpersonal och vårdplatser kunde dessa inte betalas ut. 

Så att damma av denna ”nygamla” modell där enda skillnaden är att den finansiering av avdelningar som hålls inne är betydligt högre – det får jag inte alls ihop. Den borgerliga logiken verkar ge att en risk för större del utebliven kostnadstäckning ska ge att personalen högre motivation att utföra fler operationer. 


Det är självklart att vårdköerna är ett jätteproblem för alla de som väntar på sin operation. 

När vi ser efter en lösning behöver vi också se vad som är problemet: är det att personalen på avdelningarna inte försöker nog och behöver hot om mindre pengar eller chans att få mer för att finansiera avdelningen, eller beror det på andra saker?

Vi i Vänsterpartiet tror inte att problemet ligger i att man inte vill operera så mycket det går. Tror man inte det är incitamentsmodellen heller inte en lösning. Den är en skrivbordsprodukt från personer i det politiska styret som står långt ifrån den faktiska verksamheten.

Med realistisk budget och personalsatsningar – så kapar vi vårdköerna

Samtidigt går sjukhusen i Skåne med miljardförluster. Det är inte bara jag och Vänsterpartiet som är kritiska. Vårdförbundet, Läkarförbundet och SACO-rådet har alla i den fackliga samverkan framfört att den budget som de styrande lagt är underfinansierad och orealistisk för hälso- och sjukvården. 

När det gäller just  incitamentsmodellen ser vi risker med att vårdpersonalen pressas för hårt. Samtidigt finns det risk för så kallade undanträngningseffekter: att sjukhusen blir pressade till att prioritera vårdtagare som är ”lättare” att operera framför mer vårdkrävande patienter som skulle ge ett mindre antal operationer över tid. 

Vänsterpartiet och de fackliga organisationerna delar ungefär samma farhågor gällande incitamentsmodellen och att det behövs andra satsningar för att bli av med vårdköerna. 

För det första behövs en budget som är realistisk och ger förutsättningar för vårdpersonalen att ge en jämlik och tillgänglig hälso- och sjukvård. I tillägg till det vill vi i Vänsterpartiet satsa på personalens arbetsmiljö och införa förkortad arbetstid vilket har visat sig ha god effekt både för att rekrytera fler och för att få ned vårdköerna. För oss är det rätt väg att gå.

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter