För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Sörmland

Arbetstidsförkortning ett sätt att rädda vården

Vänsterpartiets gruppledare Lotta Back vill inte ha privata vårdcentraler

Detta är en ledare av:
Lotta Back, Gruppledare Vänsterpartiet Region Sörmland

Det kan tyckas naivt att ha en hel tidning med tema arbetstidsförkortning i dessa kristider i regionerna. Men det är viktigt att se att problematiken bakom krisen skulle kunna hindras med en annan politik och att en annan politik än den förda skulle kunna ta oss ur krisen fortare. 

De positiva effekterna av en arbetstidsförkortning har synts tydligt i de försök som gjorts: personal rapporterar att de fått mer energi och orkar göra mer både på jobbet och på fritiden. Sjukskrivningarna har minskat. Kostnaderna för verksamhet och anställda kan öka eftersom man kan anställa fler, men tas igen långsiktigt med bland annat lägre sjukskrivningar. 

Regionernas dåliga ekonomi är inget de får skylla sig själva för. Den SD-stödda regeringen vägrar släppa till behövliga pengar och satsar hellre på jobbskatteavdrag, snusavdrag med mera. Det här är en del av högerregeringens strategi att försvaga regionerna, för att kunna flytta över mer vård till det privata och för att lättare kunna driva igenom ett förstatligande av vården. På det sättet kan resurser undanhållas för att sedan påvisa att regionerna inte mäktar med sina uppdrag.

Vänsterpartiet var det enda parti som lyfte frågan om höjd skatt i budgetsamtal och budgetdebatt i höstas. Sörmland har lägst skattesats men sjukast befolkning och Region Sörmlands ekonomiska läge är ett av de sämsta i hela landet. Att höja skatten skulle kunna leda till att all personal stannar kvar, att kostnaderna i vården inte behöver höjas med en tryggare vård för alla och bättre arbetsmiljö som resultat.

Kortare arbetstid skulle betyda mycket för många. Vi vill skapa trygga arbetsplatser. En bättre arbetssituation gör stor skillnad i människors liv, nu och framöver. Balansen mellan arbetsliv, vila och andra delar av livet behöver förbättras. Vi arbetar för lagstadgad rätt till heltid och större makt över sina arbetstider. 

Fler behöver finna nytta och glädje i att arbeta i vården. Vi kommer att behöva fler ”händer” i välfärden framöver oavsett effektiviseringar och digitaliseringar. Omvårdnad och personligt bemötande kan inte ersättas. 

Lotta Back, Gruppledare Vänsterpartiet Region Sörmland

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter