För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Sörmland

Dags för kortare arbetsdag

Text: Lotta Back, Gruppledare Vänsterpartiet Region Sörmland

Vänsterpartiet vill att ska ha reella möjligheter att utvecklas och leva ett berikande liv. Arbetsmarknaden ska vara hållbar, man ska orka jobba till pensionen. Kortare arbetstid – en generell arbetstidsförkortning – vore ett avgörande steg i en sådan progressiv och frihetsvidgande utveckling. 

Förutsättningarna för en generell arbetstidsförkortning är i flera avseenden goda. Produktiviteten har fördubblats i Sverige sedan 1970-talet. Samtidigt har löneandelen av det samlade produktionsresultatet sjunkit. Det ekonomiska utrymmet för en arbetstidsförkortning med bibehållen lönenivå är alltså betydande i ekonomin som helhet. 

Frågan om en ytterligare arbetstidsförkortning har diskuterats sedan normalarbetsveckan om 40 timmar infördes 1973. Flera statliga utredningar har lett till: ingenting. Drygt 45 år senare står vi fortfarande med 40 timmars arbetsvecka som ordinarie arbetstid i arbetstidslagen, trots enorma produktivitets- och effektivitetsökningar. 

Många projekt har genomförts, ofta på Vänsterpartiets initiativ, till exempel i Nyköpings kommun inom omsorgen för ett par år sedan. Utvärderingar visar att försöken haft mycket goda resultat, i synnerhet vad gäller medarbetarnas hälsa, återhämtning och välbefinnande. Vänsterpartiet vill att vi inte bara använder projektform vad gäller arbetstidsförkortning utan att vi påbörjar övergången till sex timmars arbetsdag.

Hur arbetstidsförkortningen ska se ut kan skilja sig åt utifrån bransch. På sikt behöver arbetstidsförkortning få genomslag i den lagstadgade normalarbetstiden för att det inte ska uppstå klyftor mellan olika grupper på arbetsmarknaden. Vänsterpartiet anser att förkortningen inte ska innebära en minskning i inkomst.

Inom sjukvården ser vi idag att alla inte orkar jobba 8 timmar. Bland annat arbetar många inom förlossningen inte heltid. 

Arbetslivet präglas i dag av ökad intensitet, stress och högt tempo. Detta leder i sin tur till ohälsa, stressrelaterade sjukdomar och sjukskrivningar. Den ojämställda fördelningen av det obetalda hemarbetet mellan kvinnor och män kvarstår, liksom det faktum att fler kvinnor än män arbetar deltid, vilket minskar kvinnors ekonomiska självständighet. 

Vi har länge drivit frågan om arbetstidsförkortning i Region Sörmland. Vår tanke här är att det skulle fungera utmärkt att inleda arbetet exempelvis på vårdcentraler i pendlarorter. Då skulle vi kunna ha två arbetspass efter varandra vilket leder till längre öppettider, bättre nyttjade resurser både vad gäller personal och lokaler. 

Under vintern har vi besökt den privata vårdcentralen Snabbdoktor i Eskilstuna som arbetar med arbetstidsförkortning. Det är ett eget initiativ som inte pågått så länge, men enligt ledningen för vårdcentralen så är det ett allmänt omtyckt arbetssätt bland personal och arbetssökande. Deras arbetssätt innebär också att de har förlängt öppethållande, precis som vi sagt när vi drivit frågan. Den förlängda öppettiden har varit väldigt uppskattad av både personal och patienter. 

Vi är helt övertygade om att arbetstidsförkortning är ett modernt sätt att se på arbetslivet och kommer att fortsätta arbeta för att det ska bli norm.

Detta innebär neddragningarna

En generell arbetstidsförkortning skulle bidra till 

Minskad ohälsa

Öka jämställdheten

Minska klyftorna på arbetsmarknaden

Mer hållbar utveckling

Bättre nyttjade resurser

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter