För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Värmland

Kvinnans kropp är just det – kvinnans! 

Text: Kelly Eliasson

Abortvården är en betydelsefull del av kvinnosjukvården och en förutsättning för ett jämställt samhälle. Värmland har en unik abortvård, där har man satsat på barnmorskorna.

– Abortvården är absolut nödvändig för att kvinnan ska ha rätt möjligheter att bestämma över sin kropp. För det är kvinnan som bestämmer om hon vill göra abort eller inte, inte partnern eller samhället utan den rätten har kvinnan själv, säger Elin Boström, barnmorska på barnmorskemottagningen centrala Karlstad, som drivs av Region Värmland.

Abort är en mänsklig rättighet

Idag lever två tredjedelar av alla kvinnor i fertil ålder på platser där abort är förbjudet. Abortlagar världen över tvingar flickor och kvinnor att fullfölja oönskade graviditeter. Det kan vara kvinnor som inte vill eller har möjlighet att ta hand om ett barn, anledningarna är lika många som det finns oönskade graviditeter. Många gånger görs inga undantag för flickor och kvinnor som blivit utsatta för incest, våldtäkt eller vars graviditet hotar deras liv eller hälsa. 

Det är viktigt med barnmorskor i alla delar av kvinnosjukvården menar barnmorskan Elin Boström, och lyfter den unika abortvården i Värmland som ett gott exempel. 

I flera länder har rätten till abort återkallats. I USA år 2022 upphävdes ett domstolsbeslut, Roe vs Wade, vilket gör att varje delstat får bestämma sin egen abortlagstiftning och i flera delstater har nu rätten till abort begränsats eller tagits bort. I dagens Sverige känns det kanske självklart för många att vi har rätt att bestämma över vår kropp, sexualitet och om vi vill ha barn. Men så ser det alltså inte ut överallt och det visar vikten av att värna om rätten till fri abort.

Värmlands abortvård är unik

Det vanliga är att den som kontaktar en abortmottagning får en första träff med en läkare. Det som är unikt med Region Värmlands abortmottagning är att den personal som möter den gravida är barnmorskor. 

–  Kvinnorna bär ofta på många frågor i början och möts man då av en läkare så kanske svaret blir att det får du fråga en barnmorska. Jag vet att kvinnor får ett bättre mottagande av en barnmorska eftersom det är vårt jobb att se till hela kvinnan, säger Elin Boström.     Anledningen till att man oftast möter en läkare i första hand är att det ska göras en bedömning av hur långt gången graviditeten är, och det kräver en särskild kompetens. I Värmland har man sett till att utbilda barnmorskor för detta, vilket inte bara gör att kvinnan slipper ett extra besök utan också att hon direkt möts av en profession med ett annat perspektiv. Barnmorskan med sin utbildning i ryggen har uppgiften att tänka brett och på lång sikt.

Barnmorskor behöver finnas i alla delar av kvinnosjukvården

– Mötet med kvinnorna är ganska naket, både bildligt och bokstavligen. Därför är det viktigt att skapa ett bra möte som är värdigt, säger Elin Boström.

Barnmorskan jobbar med folkhälsa och förebyggande arbete. Elin Boström ser det som en del i ett stort screeningprogram för att hitta de som behöver vård, och det vinner ju både samhället och familjen på. Hon lyfter att barnmorskor kan mycket om kvinnan på ett sätt som man inte fått med sig exempelvis som sjuksköterska. 

– Därför är det klokt att snegla på vår abortvård och fundera på var det behövs barnmorskor i de andra delarna av kvinnosjukvården. Som barnmorska är mitt jobb att se till helheten. Det viktigaste för mig i mitt arbete är att hjälpa gravida så att de får en så bra graviditet och förlossning som möjligt, berättar Elin Boström.

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter