För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Värmland

Nu kommer arbetstidsförkortningen

Vi tycker att medarbetare ska kunna ha ett långt och hållbart arbetsliv. Vi vill ta tillvara kompetensen från erfarna medarbetare och locka nya medarbetare. Nu inför vi arbetstidsförkortning.

Vänsterpartiet har under lång tid varit drivande i frågan om sex timmars arbetsdag. I Värmland har vi nu möjliggjort att införa arbetstidsförkortning för en grupp medarbetare inom hälso- och sjukvården. 

Under 2022 genomfördes ett pilotprojekt med sex timmars arbetsdag eller 30 timmars arbetsvecka. Projektet kördes inom tre olika verksamheter i Värmlands hälso- och sjukvård i Torsby, Karlstad och Arvika. En av delarna i projektet innefattade yrkesgrupperna undersköterskor, vårdbiträden, rehabpersonal samt vårdadministratörer i Arvika och Torsby. Personer över 62 år som kunde gå ner i arbetstid erbjöds att delta i ett försök med 30 timmars arbetsvecka i syfte att se vilka effekter det gav på arbetsmiljö, verksamhet och hälsa. När projektet avslutades vid årsskiftet visade utvärderingen att mycket varit bra och gett god effekt för medarbetarna.

Arbetstidsförkortning möjliggör ett långt och hållbart arbetsliv där medarbetarna får bättre möjlighet att få ihop livspusslet och ändå hinna med den så viktiga återhämtningen. Detta kan ge mindre stressad personal, färre sjukskrivningar och högre kvalitet på verksamheten. Det är viktigt för att ta tillvara på den kompetens som våra erfarna medarbetare har och återföra kunskapen in i verksamheten. Arbetstidsförkortning är samtidigt ett sätt att skapa en hållbar arbetsmarknad där människor orkar jobba till pensionsåldern utan att slitas ut i förtid, och det ger personalen en chans att vilja och orka arbeta längre inom sitt yrke.

Att korta arbetstiden är också en jämställdhetsfråga eftersom det är i många av de kvinnodominerade arbetaryrkena som personalen slutar innan de nått pensionsåldern och det möjliggör även en mer jämlik fördelning av det obetalda hemarbetet. Livet är så mycket mer än arbete och vill vi på riktigt skapa frihet för människor att kunna arbeta heltid och ha tid att leva är arbetstidsförkortning vägen att gå. 

Vänsterpartiet har därför tillsammans med majoriteten (S,C,V) i Region Värmland valt att fortsätta agera för en god personalpolitik och bygga vidare på projektet med arbetstidsförkortning för de över 62 år. Kortare arbetsdagar ger oss tid och möjlighet att kunna bestämma över våra liv, hinna med arbetet vi ska utföra i våra egna hem och orka engagera oss i vårt samhälle. Mer tid att leva helt enkelt.

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter