För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Värmland

Sätt kärnverksamheten först!

Text: Parvane Assadbegli

Det är ett otroligt tufft läge i vården men vi måste orka lyfta blicken och arbeta för en god och nära vård som håller på sikt. För att lyckas behöver vi koncentrera vår kraft till kärnverksamheten.

Situationen inom hälso- och sjukvården är svår. Vi har alldeles för lite personal vilket leder till för få vårdplatser och att man på vissa håll får kämpa för att bibehålla patientsäkerheten. Den här situationen är inte unik för Värmland utan hela landet lider av samma symptom.

Det är tecken på ett övergripande problem där vården har bortprioriterats under lång tid, vilket är tydligt inte minst idag när vi genomlidit flera år av pandemi. Att regeringen nu väljer att återigen underfinansiera hela vårt välfärdssystem är en skam. Hälso- och sjukvården måste prioriteras och det nu. 

Vi i Region Värmland behöver jobba stenhårt för att klara av vårt uppdrag, både som arbetsgivare och vårdgivare. Det bästa vi kan göra är att fokusera våra krafter på kärnverksamheten. Vi behöver arbeta aktivt och fokuserat för att klara av att rekrytera personal, förbättra arbetsmiljön för alla vårdens medarbetare, se till att vårdcentralerna fungerar och att minska operationsköerna. Vi tar ett helhetsgrepp för ökad tillgänglighet, säkrad patientsäkerhet och en god arbetsmiljö för den så viktiga vårdpersonalen. Nu agerar vi för en fungerande kärnverksamhet.

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter