För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Gävleborg

Eget inflytande ger säker och god vård

För väljarna är sjukvården den viktigaste frågan. Att den är central är självklar, det är något vi alla berörs av eftersom vi själva eller våra nära och kära kan bli sjuka eller råka ut för en olycka. Vi vill helt enkelt att vården ska finnas där för oss den dag vi behöver den.

Under pandemin såg vi hur uppskattad vårdpersonalen är, vilken enorm betydelse den har och hade. Men trots väljarnas viktning har vi stängda vårdplatser på grund av personalbrist och alla vet att personalförsörjningen inom vården är ett stort problem. Därför traskade jag iväg till sjukhuset för att träffa de som bör sitta inne på svaret på vad som kan och bör göras åt problemen, nämligen Vårdförbundet

Väl där pratade jag med Anna Bergström som är ordförande för Vårdförbundet avdelning Gävleborg och Karin Molin och Annette Sköld från styrelsen.

Hur bör personalförsörjningen hanteras, undrade jag. Svaret jag fick var tydligt: 

– Man måste orka jobba heltid, få slut på den ständiga underbemanningen och man måste bestämma sig politiskt för vad som ska väljas bort så resurserna räcker till, förklarade Anna Bergström. 

Karin Molin betonade att det måste bli ett slut på allt dubbelarbete, arbetet måste bli mer patientcentrerat. Hon berättade att man på operation i Bollnäs har kartlagt vårdprocesser och på så sätt minskat antalet besök/patient inför en operation. Bättre samordning blev bättre för såväl patient som personal. Utöver det arbetade de också med att öka patientens eget inflytande för att få säkrare och bättre vård. 

Vilka arbetsmiljöproblem måste man åtgärda, här och nu? 

– Vi måste få hälsosamma scheman, längre vilotider och få ned antalet övertidstimmar, svarade Anna Bergström. 

De tre mest prioriterade förslagen för att komma tillrätta med personalförsörjningen blev följande;

– Lönen måste upp, ingångslönen är för låg på 27 8000 och sen händer det nästan inget utan man ligger och stampar trots att man jobbat i många år och är specialist. 

– Och personalen måste få ut sin semester. 

Annette  Sköld fyllde i att man måste kunna locka unga till yrket och att personalen måste få vara delaktiga i det som sker samt få den introduktion man behöver som nyanställd. Alla tre var överens om att cheferna måste vara närvarande på arbetsplatsen.

Efter samtalet gick jag ut i solen och tänkte att det finns mycket att jobba med och att vården definitivt behöver mer resurser.

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter