För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Gävleborg

Tillgängligheten till psykiatrin behöver öka

Text: Susan Kangosjärvi Persson

Tillgängligheten till psykiatrin har under lång tid varit bristfällig och behöver snarast öka för att underlätta för människor som har behov av stöd och hjälp.

Många upplever det som svårt att få kontakt med psykiatrin och få stöd och hjälp när de behöver, men det kan så klart se olika ut för olika patientgrupper.

– Drop-in-verksamhet inom specialistpsykiatrin kan vara ett sätt att hjälpa fler människor och att nå dem som upplever att de inte får den hjälp de behöver. Genom drop-in på bestämda tider varje vecka kan förutsättningarna för det öka och tillgängligheten förbättras, säger Ulla Andersson, regionråd i opposition.

Genom en drop-in-mottagning kan personer möta en sjuksköterska eller en skötare för att få en bedömning eller vägledning. De kan ges råd och hjälp samtidigt som psykiatrin får en bild av vilka grupper som de har svårt att nå och kanske förstå varför. Via drop-in kan personer även lotsas vidare till rätt nivå och få vård i tid.

– Drop-in innebär att vårdbesöket kan göras utan tidsbokning. Det är ett lätt och tillgängligt sätt att få kontakt med psykiatrin och för vårdpersonal att snabbt kunna ge stöd och hjälp, menar Kristina Sjöström, ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Det ska vara möjligt för alla som har behov av hjälp att komma på drop-in, oavsett om personen redan är patient eller någon som inte varit i kontakt med psykiatrivården tidigare.  En anhörig, en vårdkontakt eller en myndighet kan också behöva den möjligheten. Det ska gå att ställa allmänna frågor, göra en vårdbegäran, få vägledning, ställa frågor om sin egen vård eller om vårdpersonalen behöver få stöd och hjälp med en patient.

– Den traditionella vägen in till psykiatrivården kan bli som en stoppkloss och hindra den som behöver hjälp. Vid en drop-in-mottagning möter besökarna personal med kompetens och frågan, “Hur kan vi hjälpa dig?” förklarar Ulla Andersson.

Att vårdpersonalen vid en drop-in, är kunniga på triagering och har lätt för att jobba flexibelt och oplanerat underlättar mycket. De behöver kunna hjälpa personer som kommer till drop-in-mottagningen vidare i vården eller ge tydliga råd, så att risken för att personer faller mellan stolarna minimeras. Vårdpersonalen behöver även säkerställa att fortsatt hjälp och vård kan ges om det behövs.

I Region Dalarna infördes drop-in på psykiatrimottagningen i Rättvik i 10 veckor på försök för att öka tillgängligheten. Försöket är numera en permanent del av psykiatrimottagningens verksamhet då drop-in-försöket föll ut väl.

Det har förbättrat samarbetet med andra vårdnivåer och ökat tillgängligheten. Patienter, även från andra orter, är välkomna. I början var det lite av en ”ketchupeffekt” då tidigare patienter, som upplevt att de inte fått den hjälp de behövde, kom till drop-in-mottagningen. Det var främst patienter med stora vårdbehov. Senare har det blivit personer med ett mindre vårdbehov som söker hjälp i tid, innan vårdbehoven hunnit bli stora. Patienterna ger drop-in-verksamheten väldigt goda betyg.

Det är fler yngre än äldre som kommer till drop-in och det blir ungefär 3-5 besök vid varje drop-in-tillfälle. Region Dalarna har nu bestämt sig för att fortsätta med drop-in och att utveckla arbetssättet.

Region Dalarna har även fasta telefontider dit primärvårdspersonalen kan ringa för att få experthjälp från specialistpsykiatrin.

– Vi menar att Region Gävleborg bör prova arbetssättet med drop-in. Det kan komma att ta tid innan ett nytt arbetssätt och möjligheten med drop-in-besök blir allmänt känt och spritt, men på sikt kommer det att öka tillgängligheten och öka möjligheten för sjukvården att hjälpa fler, säger Kristina Sjöström.

Även för primärvården kan arbetet underlättas med drop-in inom psykiatrin då primärvården enkelt kan hänvisa patienter dit. Primärvården kan ha svårt att avgöra på vilken vårdnivå patienten behöver hjälp. Även primärvårdspersonalen kan komma på tiderna för drop-in, om de skulle behöver vid en överläggning eller bara för att ställa frågor.

– Därför vill vi att drop-in inom specialistpsykiatrin införs på försök i Region Gävleborg, på minst ett ställe, för att sedan utvärderas och permanentas och spridas till fler om det faller ut väl. Samarbetet mellan specialistpsykiatrin och primärvården i Gävleborg behöver utvecklas genom till exempel fasta telefontider med specialistpsykiatrin där primärvården då kan få mer stöd, rådgivning och hjälp med patienter, berättar Ulla Andersson.

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter