För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Gävleborg

Vänsterpartiets förslag om särskilda arbetsvillkor

Användandet av hyrpersonal har kraftigt ökat i Region Gävleborg. Främst sker ökningen bland hyrsjuksköterskor. Det är en utveckling som måste brytas då det innebär risk för patientsäkerheten. Arbetsbelastningen hos regionens egen personal ökar och kostnaderna skjuter i höjden. Det är bråttom att bryta den tärande utvecklingen. 

Det finns hälsocentraler och vårdavdelningar som har extra svårt att rekrytera. Därför har Vänsterpartiet lagt fram förslag om att det måste prövas nya, särskilda arbetsvillkor såsom till exempel arbetstidsförkortning, tid utsatt för arbetsplatsnära forskning, bättre möjligheter till specialisering, fortbildning samt nya arbetssätt och arbetsmetoder. Även ett lönetillägg för särskilt vårdtyngda områden och kontinuitetstillägg borde prövas. 

– Dessa särskilda arbetsvillkor bör även kunna erbjudas till våra nuvarande medarbetare i syfte att behålla den kompetens vi redan har. Vänsterpartiets förslag om särskilda arbetsvillkor är en del av lösningen på regionens personalbrist och beroende av hyrpersonal, menar Kristina Sjöström, ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Ulla Andersson och Kristina Sjöström

För att få till en stadig minskning av hyrberoendet anser Vänsterpartiet även att förslag på nya arbetsrutiner för hyrpersonal ska prövas, såsom att enbart tillåta hyrpersonal på vissa vårdavdelningar samt att enbart tillåta användandet av hyrpersonal under obekväm arbetstid. Alternativt ska ob-tilläggen kraftigt höjas för den egna personalen. 


Vänsterpartiet vill också att det utreds om det finns möjlighet att införa en begränsning, alternativt ett stopp, för hyrpersonalsom bor och verkar i Gävleborg. 

– Vi menar att det måste inledas ett omfattande arbete för att minska hyrberoendet i Region Gävleborg genom att använda särskilda arbetsvillkor i rekryteringsinsatserna för att nyanställa, men också för att kunna behålla medarbetare. För att minska hyrberoendet är det avgörande att regionen är en bra arbetsgivare. Det krävs förbättrade arbetsvillkor, en trygg arbetsmiljö samt stor delaktighet och inflytande för våra anställda, säger Ulla Andersson, regionråd i opposition.

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter