För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Gävleborg

Vi kräver öppna böcker

Text: Susan K Persson

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska den som har störst behov få vård först och vården ska vara jämlik. De allra flesta av oss tycker det är helt rätt. Resurser till sjukvården ska fördelas utifrån behov, men så fungerar det inte i dag. Vården har marknadiserats och människor ges möjlighet att gå före i vårdkön med hjälp av privata sjukvårdsförsäkringar.

De privata vårdbolagen har fri etableringsrätt och de placerar ofta sin verksamhet där de friskaste människorna förväntas att bo. Privata hälso- och vårdcentraler tenderar nämligen att etablera sig där människor med höga inkomster och bra utbildning i högre grad bosätter sig. På så vis får de privata vårdbolagen mindre kostnader, vilket ger dem högre vinster. Patienter i områden som har tätt mellan privata hälso- och vårdcentraler behöver oftast enklare och lättare behandlingar jämfört med en multisjuk äldre eller en arbetslös, socioekonomiskt utsatt person med psykisk ohälsa eller språkförbistring. Dessa patienter kräver en längre tids behandling och många olika insatser och en mer resurskrävande vård.
Vänsterpartiet vill ändra lagstiftningen så att privata vårdbolag inte ska kunna etablera sig där de själva tycker att det passar dem. Behoven måste styra var hälso- och vårdcentraler ska finnas.

– I Sverige har vi inte längre jämlik vård efter behov, trots att lagstiftningen säger att den ska
vara det. Vi i Vänsterpartiet vill hålla samman vårdens resurser för att kunna styra vården dit
den behövs bäst. Skattepengar ska inte gå till privata vinstutdelningar utan till sjukvård, som
vi alla har rätt till. Vi har inte råd att slösa med skattemedel. Region Gävleborg behöver fler
anställda, bättre arbetsvillkor och fler vårdplatser, säger Ulla Andersson regionråd och
ersättare i hälso-och sjukvårdsnämnden.

Vården ska inte styras av marknadskrafter, säger vänsterpartiets Ulla Andersson.


I dag har saknar Region Gävleborg insyn i hur invånarnas skattepengar används i de privata vårdbolagen. Deras bokföring har regionen ingen insyn i trots att vården är en del av den offentlig finansierade välfärden och som styrs av offentlighetsprincipen.

Vården ska inte styras av marknadskrafter, den ska ges efter behov och vara jämlik och jämställd över hela länet och Vänsterpartiet menar att Region Gävleborg, i alla avtal med privata vårdgivare, ska ha insyn i hur pengarna används.Öppen bokföring är det enda sättet vi kan garantera att skattepengar går till det de är avsedda för; det vill säga sjukvård. Modellen används bl. a. i Storbritannien på kommunal nivå och i avtal med underleverantörer i svenskt näringsliv, berättar Ulla Andersson.


Nu har de privata vårdbolagen ett informationsövertag gentemot regionen och medborgarna
trots att det är regionen och medborgarna som finansierar vårdbolagets verksamhet.

-Genom öppen bokföring går det också att se till att oskäliga vinster inte tas ut ur verksamheten. Medborgarna ska känna sig trygga med att vi vet att skattepengar går till det de är avsedda för; det vet vi inte i dag, menar Ulla Andersson.

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter