För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Jönköping

Barn med språkstörningar har rätt till likvärdigt stöd av logoped

I höstas blev undertecknad uppmärksammad på de stora problem som existerar när det gäller bristen på stöd till barn med språkstörningar. Jag deltog bland annat på webbmöte med Logopedförbundet tillsammans med andra politiker och var även inbjuden till ett medlemsmöte med samma organisation. 

Parallellt med detta har information införskaffats genom samtal med enskilda logopeder i regionen, liksom olika professioner i skolan. En splittrad bild träder fram. Logopedstöd påbörjas i förskoleåldern men avbryts när barnet börjar i skolan. Det finns oklarheter om vilka kriterier som gäller för att få stöd av logoped. Samordningsproblemen mellan kommun och region är påtagliga när det gäller utredning och stöd. För barn som utöver sin språkstörning har annan problematik, exempelvis autism, är situationen till synes särskilt besvärlig. Dessutom finns det glapp i nuvarande lagstiftning som försvårar situationen kring ansvarstagandet. Ett stort problem i länet är också att tillgången till logoped i kommunerna är mycket varierande.

Det råder stor brist på logopeder och även avsaknad av kunskap om deras kompetens och utbildning. Därför behöver regionen och kommunerna tillsammans bli bättre på att säkra tillgången på logopeder. Först då kan alla barn med språkstörningar få det stöd de har rätt till. 

Bengt-Ove Eriksson (V)

Regionfullmäktigeledmot och pensionerad skolkurator

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter