För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Jönköping

De privata vårdcentralernas vinster är regionens kostnader

Fortsatt kris i sjukvården. 

Vänsterpartiets gruppledare Mikael Ekvall vill satsa på en bättre ambulanssjukvård

Detta är en ledare av:
Mikael Ekvall

Det är kris inom akut- och ambulanssjukvården i regionen. Vittnesmål från ambulanspersonal beskriver situationen som ”det värsta läget på trettio år”. Samtidigt slog Arbetsmiljöverket nyligen ned på arbetsmiljön vid akutmottagningen på Länssjukhuset Ryhov och hotar med miljonvite.

Det är så klart djupt oroväckande att akut- och ambulanssjukvården inte är socialt hållbar och att bristerna är så påtagliga. Men den ansträngda situationen borde inte förvåna någon, tvärtom så är krisläget i vården en direkt effekt av politiska beslut där motstånd mot nytänkande blivit en sedvänja.

Vänsterpartiet har under många år påtalat brister inom vården och vi har varit lösningsorienterade, men det hjälper föga när den politiska ledningen är oförmögen att lyssna och tänka nytt. Alldeles oavsett om Moderaterna, Bevara akutsjukhusen, Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet eller Miljöpartiet har styrt så har visan tyvärr varit densamma.     

Så nu sitter vi i skiten, milt uttryckt. Utan övertidsarbete hade ambulanssjukvården antagligen fullständigt havererat. Personal inom ambulanssjukvården vittnar om hundratals övertidstimmar och att det är svårt att få föräldraledigt. Ambulansverksamheten klarar inte av sina mål om att nå patienten i tid. Utryckningstiderna varierar stort beroende på var i länet olyckan är framme och tiden för nå fram till ett förmodat hjärtstopp har ökat i hela länet under det senaste decenniet.

Arbetssituationen vid akutmottagningen på Länssjukhuset Ryhov har av personal beskrivs som ”lite av en käftsmäll”. Det är väldigt tydligt att akutmottagningen i Jönköping inte är rätt dimensionerad och att grundbemanningen är alldeles för låg. Medarbetare går till jobbet med en klump i magen och patientsäkerheten riskerar att få sig en törn. Verksamheten är dessutom helt beroende av hyrpersonal och mycket övertid. 

Vänsterpartiet föreslår därför arbetstidsförkortning inom bland annat akut- och ambulanssjukvården. Det skulle underlätta för att behålla kompetensen samtidigt som det blir lättare att rekrytera mer personal. På så sätt kan andelen övertid minska och beroendet av dyr hyrpersonal kan fasas ut.

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter