För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Jönköping

Regionen behöver fler vårdplatser

De senaste åren har den politiska ledningen lagt ned vårdplatser på löpande band. Bara Vänsterpartiet har tagit upp kampen mot nedskärningspolitiken. Tillsammans kan vi sätta stopp för eländet men då behöver vi växa. 

En tredjedel av vårdplatserna i länet har gått upp i rök på bara några år. Låt det sjunka in ett tag innan du läser vidare. Samtliga akutsjukhus är berörda och nästan alla partier har ett ansvar. Moderaterna, Bevara akutsjukhusen, Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet har alla varit med och styrt regionen under de mandatperioder där nedskärningarna av vårdplatser har varit som allra mest intensiva. Men även Sverigedemokraterna är medskyldiga. Det är egentligen rätt beklämmande att ingen vill ta ansvar. 

Det började redan 2014 då en politiskt beslutad åtgärdsplan sjösattes. Syftet med åtgärdsplanen var tydligt: massiva nedskärningar av vårdplatser.  Så de har faktiskt fullföljt sin plan, det får man ge dem. Men till vilket pris? 

När Ekot på Sveriges Radio frågade 176 toppkandidater inför regionvalet svarade ytterst få socialdemokratiska- och högerpolitiker att fler vårdplatser är en prioriterad fråga. Detta trots att bristen på vårdplatser skapar enorma problem. Vårdplatsbrist leder till överbeläggningar, utlokalisering av patienter och ökar dramatiskt risken för vårdrelaterade skador. 

Vårdplatsbrist leder även till andra, nog så allvarliga, men indirekta effekter såsom fler ambulansutryckningar, för tidiga utskrivningar och ökat tryck på akutmottagningar. Mot bakgrund av det är det inte så konstigt att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, i sin granskning av sjukhusvården påpekar att bristen på vårdplatser är en av de största utmaningar som svensk sjukvård står inför och att konsekvenserna är ytterst allvarliga.  

Vänsterpartiet vet att det bara finns ett sätt att lösa vårdkrisen på och det är genom att satsa på personalen. Hur gärna de andra partierna än vill så finns det liksom ingen väg runt det. 

Ytterst är det nämligen bemanningssituationen som avgör om en vårdplats är disponibel eller inte. 

Under de senaste åren har regionen gjort årliga miljardöverskott. Vänsterpartiet har varit ensamt om att prioritera vårdpersonal framför miljardöverskott. Det är frukten av de styrande partiernas politik som skördas nu och på många sätt känns det faktiskt lite ruttet. 

Vänsterpartiet menar att det är dags för en omläggning av personalpolitiken. Det får vara ett slut på fina ord och applåder, vi behöver förändring på riktigt. En hållbar personalpolitik är helt nödvändig om regionen ska klara av den stora kompetensutmaning som decennier av borgerlig och socialdemokratisk politik har skapat. 

Hundratals nya medarbetare behöver rekryteras till sjukvården i länet på mycket kort tid. Det är naturligt att börja med att skapa ett hållbart arbetsliv för dem som redan arbetar i sjukvården så att fler ungdomar finner det intressant att söka sig till vårdprofessionerna när de tar klivet in i vuxenlivet. Därför anser Vänsterpartiet att arbetstidsförkortning och breda lönesatsningar är den enda vägen framåt. Utöver det behöver en generell upprustning av vårdlokaler genomföras. Många arbetar idag i lokaler där de är trångbodda och saknar adekvat utrustning. 

Mikael Ekvall, regionråd Vänsterpartiet 

5 VÄNSTERKRAV

  • Breda lönesatsningar 
  • Ett hållbart arbetsliv
  • Fler disponibla vårdplatser
  • Mer resurser till psykiatrin
  • Prioritera rehabilitering

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter