För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Jönköping

Tillsammans för barnens psykiska hälsa

Psykisk ohälsa är vår tids största folksjukdom. Många barn mår väldigt dåligt och de möts av en splittrad vårdkedja där det mesta präglas av väntelistor och köer. Så kan vi inte ha det. 

Vi behöver samla vården kring barnet och se till att flöden mellan olika vårdinstanser sker sömlöst. Det är mycket att hålla reda på för vårdnadshavare till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Barn- och ungdomspsykiatrin, Barn- och ungdomshälsan, Barn- och ungdomsmedicin, Barnhabiliteringen, vårdcentralen, ”En väg in” och skolhälsovården för att bara nämna några. Mot bakgrund av det är det inte så konstigt att majoriteten av vårdnadshavare till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar tvingas gå ner i arbetstid eller blir långtidssjukskrivna. Men tillsammans kan vi ge barnen rätt vård och se till att vårdnadshavare får ett bra stöd.

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter