För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Jönköping

Tillsammans för bättre villkor i vården!

Region Jönköpings län behöver ett skifte för socialt hållbara arbetsplatser och en personalpolitik värd namnet. En del i det skiftet är arbetstidsförkortning och lönesatsningar.

Det krävs nytänkande insatser för att de som arbetar i sjukvården ska vilja stanna kvar. Omläggningen till en hållbar personalpolitik är också en förutsättning för att fler ska söka sig till sjukvården för att arbeta i framtiden. Vänsterpartiet är ett nytänkande parti och har under flera år föreslagit stora satsningar på sjukvården. De andra partierna har däremot varit rätt nöjda med att istället lägga miljardöverskotten på hög. Vänsterpartiet prioriterar lönesatsningar, personalinflytande, arbetstidsförkortning och utbildningsinsatser.

Behoven är stora och det är nödvändigt att investera i en socialt hållbar sjukvård. Det måste löna sig att arbeta brukar ju högern proklamera, men allt som oftast gäller det så klart inte de som arbetar i välfärden. Det är så urbota fel. Självklart skall det löna sig att arbeta även i sjukvården och det gäller alla yrkeskategorier. Många yrkesgrupper i regionen har rent ut sagt usla löner. Det handlar exempelvis om tandsköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter och biomedicinska analytiker. Lägg där till en handfull yrkesgrupper ytterligare så förstår man rätt snabbt att stora och breda lönesatsningar är en viktig komponent i att erbjuda ett arbetsliv där de som gör jobbet känner sig värdefulla. För Vänsterpartiet är ni värdefulla, utan er stannar helt enkelt Sverige. 

Utöver lönesatsningar så föreslår Vänsterpartiet en arbetstidsförkortning och vi vill börja där det är svårast att rekrytera, såsom i dygnet-runt-vården. I Region Halland har de provat arbetstidsförkortning med bibehållen lön där man går upp något i arbetstid under sommaren. På så sätt har personalen fått tid till mer återhämtning och bättre betalt för sin arbetstid samtidigt som regionen fått det lättare att hantera personalsituationen under sommaren. 

De långsiktiga effekterna av arbetstidsförkortning i sjukvården är mycket goda. Det blir lättare att behålla kompetensen på arbetsplatsen eftersom fler vill stanna kvar samtidigt som det blir lättare att nyrekrytera. Behovet av övertid och dyr hyrpersonal minskar. En sådan omläggning av personalpolitiken är både eftersträvansvärd och dessutom kostnadseffektiv som det så fint heter på byråkratiska. Så bygger vi en socialt hållbar sjukvård som håller över tid.

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter