För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Kalmar

Är förkortad arbetstid nästa stora välfärdsreform?

Text: Jonathan Wassberg

Det saknas något i debatten. Vi lever på arvet från den tiden då investeringar i en bättre tid kom genom investeringar i det gemensamma. Då de sociala skyddsnäten förstärktes, då staten tog ansvar för att det fanns tillräckligt med energi och bostäder för alla. Då de ledande partierna såg problemen och tog på sig att föreslå förändringar i samhället som inte bara var nödvändiga, utan förbättringar av rådande ordning. Vi måste våga leta efter sådana förändringar igen.

I skrivande stund pågår två projekt på V-ledda Öland med 80 % av arbetstiden, 100 % av lönen. Platserna för dessa projekt är på några av de mest svårrekryterade inom äldrevårdens arbetsplatser på ön. Tanken är att detta ska locka personal eftersom vi vet att vårdarbetares arbetstid är undervärderad på ”marknaden”. Om dessa projekt lyckas, att de kommer till bukt med sina rekryteringsproblem, så kommer hela länet få tänka till. Andra aktörer, så som regionen och närliggande kommuner och privata vårdaktörer kommer behöva tävla med bättre villkor. Är förkortad arbetstid utan hyvlad lön sättet att lösa vårdens problem? Framtiden håller svaren. Det brukar vara ganska lika våra.

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter