För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Kalmar

Kompetensförsörjning inom vården börjar med bra villkor

En av, om inte den viktigaste, politiska frågan för svenska väljare just nu är sjukvården. Flera år av pandemi och få stora satsningar på vården har gjort att svenska väljare inte kan undgå att det finns problem att ta tag i. Enligt flera bedömare är vårdens största utmaning kompetensförsörjningen, med andra ord, att hitta personal.

Detta är ett problem som inte är specifikt för Kalmar län. Alla regioner i Sverige har enligt den statliga myndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO) brist på specialistsjuksköterskor, barnmorskor och specialistläkare. Detta leder i många fall till svårigheter att hålla nere kötiderna inom vården. I sin tur har detta lett till att sjukhus och hälsocentraler behövt förlita sig på dyra bemanningsbolag. Dessutom har det inneburit att de anställda i sjukvården behövt bära vad som ibland har varit en övermäktig börda.

Efter Vänsterpartiets framgång i det senaste regionvalet har just personalfrågor lyfts till toppen av dagordningen i Region Kalmar län. Vänsterpartiet har tagit plats i majoriteten och leder nu regionens personalpolitik. Detta innebär att den politiska majoriteten i regionen nu särskilt arbetar för att locka personer till att utbilda och vidareutbilda sig till bristyrkena inom vården. Dessutom ska regionen få hyrpersonal att komma tillbaka till anställning genom förbättrade arbetsvillkor.

Ordförande för regionens personalutskott, Vänsterpartiets Lena Granath, beskriver 2023 och kommande år som potentiellt omvälvande. “Vi ser just nu öppningar för att fixa några av de problem som vi har ärvt. Regionen kommer behöva införa en 11 timmars dygnsvila som kommer göra vårdyrken generellt mer hållbara. Vi arbetar även just nu med andra regioner för att gemensamt göra oss oberoende av bemanningsföretag för att bedriva verksamheterna. Detta kommer på vissa ställen innebära svårare schemaläggning, men om vi lyckas locka fler till yrket kommer vi långt på vägen att möta kompetensutmaningen”.

I regionens nya satsningar efter valet kan man se tecken på detta fokus. Regionen har avsatt ytterligare 30 miljoner för att öka attraktiviteten för personal på arbetsplatser som är verksamma dygnet runt, veckans alla dagar. Dessutom finns ett förnyat fokus på att använda modern teknik för att minska vårdpersonalens administrativa börda.

I Vänsterpartiets Kalmar läns regionpolitiska program inför valet 2022 framhölls en ambition att höja förlossningspersonalens löner, förbättra deras arbetsvillkor och att detta ska leda till att Kalmar län kan erbjuda en barnmorska per förlossning. “Vi är på god väg, vi har relativt nöjda patienter i länet och våra ekonomiska utmaningar är inte lika stora som på andra ställen i landet, men detta nationella problem måste få nationella lösningar” säger Lena Granath och fortsätter att beskriva den situation som länen nu är i där regioner och kommuner försöker locka till sig varandras personal. “Vi behöver göra vårdyrken mycket mer attraktiva än vad de är idag. På kort sikt kan det vara erbjudanden om vidareutbildning, lönesatsningar och friskvårdsbidrag. På lång sikt måste vi generellt höja lönerna, minska arbetsbördan och jobba för arbetstidsförkortningar inom vården”.

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter