För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Kalmar

Ta på arbetshandskarna och sätt stopp för välfärdsbrotten

Välfärdsbrott möjliggörs av hur lagen är utformad

Problemen med välfärdsbrott har seglat upp på agendan för många kommuner och regioner. Nu har Region Kalmar län börjat gå på offensiven mot välfärdsbrotten.

Efter att Brottsförebyggande rådet (BRÅ) 2022 släppte sin rapport Välfärdsbrott mot kommuner och regioner har frågan allt mer kommit att förknippas med den organiserade brottsligheten. Hur den organiserade brottsligheten har gjort den svenska välfärden till en inkomstkälla har blivit allt tydligare under de två åren som följt BRÅs rapport. I början av 2024 kunde Dagens nyheter rapportera om hur gängkriminella kunnat ta ut miljonhyror från rättsväsendet genom att äga tingsrättens lokaler i Södertälje. Hösten därförinnan kom flera rapporter om att oseriösa aktörer, ibland även de gängkriminella, driver hälsocentraler.

Oegentligheterna har visat sig inte vara begränsade till strikt kriminell verksamhet. Exempel på detta kunde Aftonbladet påvisa i januari då de skrev om att Sveriges största vaccinbolag misskött hanteringen av vaccin som sedan injicerats i patienter och att olegitimerad personal skrivit ut läkemedel.

Fler av problemen kan ses som en direkt följd av den så kallade Lagen om valfrihetssystem (LOV) och de ändringar i hälso- och sjukvårdslagen som tvingar svenska regioner finansiera etableringen av privata vårdgivare. BRÅs rapport om välfärdsbrottslighet lyfter nämligen att den dåvarande regeringen inte hade gjort någon konsekvensanalys av vilka kostnader för granskning och kontroll lagändringarna skulle innebära. Det hade inte heller gjorts någon analys av hur ändringarna skulle öka riskerna för kriminell verksamhet. Detta har gjort att kostnader som inte funnits tidigare har tillkommit skattebetalarna och att man stått oförberedd inför välfärdsbrottsligheten.

  • Vi har under det senaste året arbetat intensivt med att gå igenom våra avtal och skärpt åt regelverket så att ersättning inte ska gå ut till privata vårdgivare som inte ger vård, säger regionrådet Lena Granath (V).

Lena Granath är förtroendevald i regionstyrelsen och har bland annat ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor. Hon och Vänsterpartiet har sedan länge varit skeptiskt till att det ska gå att tjäna pengar på vården.

  • Just nu ser vi effekterna som många av oss varnade för 2008 när dessa lagar kom.

Regionstyrelsen, som har ansvaret för sjukvården i länet, ser årligen över sitt avtal för ekonomisk ersättning till de privata vårdgivarna. Vid den senaste översynen valde den styrande majoriteten där Vänsterpartiet ingår att täppa igen vissa hål som tidigare funnits. Dessa möjliggjorde för bolagen att få miljonersättningar för hälsovårdsfilialer som knappt hade verksamhet eller inte hade förväntat antal legitimerade läkare på plats. Detta har lett till att några av filialer stängts med av de privata bolagen. 

Vänsterpartiets regionråd Lena Granath.
  • Det är olyckligt, men inte oväntat att verksamhet som ekonomiskt gått runt för dessa bolag inte längre gör det. Vi har satt krav på att det ska finnas tillräckligt med personal på samtliga hälsocentraler och filialer ute i länet, inget mer. Vi har inte dragit ner på ersättningen eller försämrat ersättningen för att bedriva vård på landsbygden.

Flera av de problem som upptäckts de senaste åren har granskats av regionen och flera problem, som påverkar patientsäkerheten, bland annat användandet och utbildning av ST-läkare har upptäckts hos privata vårdgivare i länet. 

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter