För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Norrbotten

Kvinnojourerna behövs dessvärre

Text: Christina Snell Lumio

Vi är alla överens om att mäns våld måste upphöra men hur kommer vi dit? Vänsterpartiet har idéer och krav på politiken för att nå detta mål.

Mäns våld är det grövsta uttrycket för den ojämlika fördelningen av makt mellan könen. Många kvinnor har egna erfarenheter av fysisk, psykisk eller sexuell misshandel, eller känner någon som har det.

Det här är ingen ny kunskap – detta har politiker känt till under mycket lång tid, så varför fortsätter ändå våldet, hur har det blivit såhär och vad kan vi göra?

Var femte vuxen kvinna i Sverige har någon gång i sitt liv utsatts för allvarligt sexuellt våld. Att bekämpa mäns våld mot kvinnor är därför en av våra viktigaste frågor. Under 2022 konstaterades 10 fall av dödligt våld där offer och förövare hade en nära relation. För anmälda misshandelsbrott mot kvinnor 2022 begicks 80 procent av en bekant person. Över 36000 fall av misshandel anmäldes 2022 där den utsatta var bekant med gärningspersonen. Mäns våld mot kvinnor drabbar inte bara kvinnan själv. Det drabbar även hennes anhöriga och alltför ofta bevittnas misshandeln av barn som då också far mycket illa.

Vänsterpartiet har politik både för att bekämpa mäns våld mot kvinnor och har under lång tid drivit på för att sätta stopp för mäns våld mot kvinnor. Det handlar om lagstiftning till förebyggande insatser och långsiktig finansiering av kvinnojourernas viktiga arbete.

Verkligheten just nu i många kommuner är att många kvinnor nekas skyddat boende för att kommunerna inte har råd eller att det saknas skyddat boende. Statens stöd, dvs Socialstyrelsens stöd till kvinnojourerna har minskat vilket påverkar kvinnojourernas möjlighet att ge kvinnor hjälp.

De ideella kvinnojourerna erbjuder också platser på akutboende, alternativt skyddat boende. Sedan en bit in på 2000-talet finns även privata aktörer med i utbudet. Privata bolag som tar mellan två och tre gånger så mycket betalt av kommunerna som de ideella jourerna gör – och som dessutom plockar ut en mångmiljonvinst på köpet. Nålsögat för att få plats på skyddat boende har krympt de senaste åren. Tidigare kunde kvinnor som levde med våldsamma män få komma till en jour för att andas ut. Hon fick möjlighet till en paus från den skräck hon lever med varje dag. En chans att samla kraft för att orka lite till, innan hon känner sig redo att lämna för gott. Så är det inte längre. För att en kvinna ska få plats på skyddat boende måste våldet vara livshotande. Kriterier ska vara uppfyllda och det måste finnas lediga platser på något av de få boenden som kommunen har. Samtidigt ökar de privata alternativen som erbjuder skyddat boende. Enligt Socialstyrelsens kartläggning drevs åtta procent av privata bolag 2012. 2019 har denna siffra ökat till 37 procent. Redan 2019 utvärderade Europarådet Sveriges kvinnofridsarbete och presenterade kritik mot avsaknaden av långsiktig finansiering av skyddat boende för kvinnor. Den ökade närvaron av privata aktörer med vinstsyfte fortsätter att äta upp resurser som borde gå till att erbjuda fler kvinnor och barn långvarigt skydd. Samtidigt kommer Socialstyrelsen med nya krav på boenden och riskerar att tvinga bort många av de ideella jourerna som finns idag. 

Hos en ideell kvinnojour kan en kvinna alltid vara anonym och hennes våldsupplevelser ifrågasätts aldrig. Hon får alltid hjälp oavsett vad det innebär.

Kvinnors trygghet ska inte vara en miljardindustri. Priset för dessa vinster betalas av skattebetalarna genom kommunernas redan pressade finanser. Priset på avslagen för att kommunens resurser inte räcker till betalas med kvinnors och barns liv.

För att vända denna utveckling behöver kvinnojourerna garanteras en stabil finansiering för sitt arbete. Kommunernas socialförvaltningar behöver också få mer resurser för att kunna erbjuda skyddat boende till fler kvinnor och vi måste förbjuda vinstuttaget av privata skyddade boenden.

Vänsterpartiets 5 krav:

  1. Ett årligt anslag på 50 miljoner till kvinnojourerna
  2. Ett årligt anslag på 350 miljoner till socialförvaltningarna
  3. Ett femicid-paket för polis, åklagare och domare för att öka kompetens och rättssäkerhet.
  4. En hjälplinje för kvinnor som utsätts för mäns våld som drivs av polismyndigheten 
  5. En handlingsplan mot sexuellt våld

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter