För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Norrbotten

Lönesatsningar som når alla

Text: Linda Jonsson (V), regionråd Region Norrbotten

Arbetet inom vården måste värderas högre och få bättre arbetsvillkor. Det måste också inkludera alla vårdyrken med åtgärder som riktas brett till vårdens alla medarbetare. 

Kompetensförsörjningen till vården är utmanad i princip inom alla områden. Det råder en tydlig brist på sjuksköterskor och läkare, med liknande utveckling bland t.ex. undersköterskor, medicinska sekreterare, tandsköterskor och arbetsterapeuter. Att förbättra arbetsmiljö och arbetsvillkor är en av våra viktigaste uppgifter för att kunna både behålla och rekrytera personal till hela sjukvården.

Under den förra mandatperioden genomfördes högerpolitiskt initierade lönesatsningar i Region Norrbotten. Framförallt var de riktade mot sjuksköterskor och mot särskilda grupper av sjuksköterskor, med lönesatsningar som skapade missämja mellan kollegor och som helt uteslöt övriga yrkesgrupper inom vården, som om de vore fristående från varandra. Så kan vi inte fortsätta.

En verksamhet som kanske kan rekrytera ytterligare sjuksköterskor brister fortfarande om övriga vårdgivare saknas. Utvecklingen i Norrbotten, särskilt i de mindre kommunerna i glesbygden, går mot allt mer teamarbete där varje yrkesgrupp har en egen del utifrån dess särskilda kompetens. Det här sättet att arbeta på kommer att bli nödvändigt även i de större kommunerna, allt eftersom konkurrensen om arbetskraften i norr ökar i spåren av den gröna industrialiseringen.

Offentlig sektor, vården, omsorgen och skolan, är starkt kvinnodominerad. Kvinnors löneutveckling har stått i det närmaste stilla de senaste 20 åren. 2022 var det till och med första gången på 15 år som lönegapet mellan män och kvinnor återigen började öka.  Ett av de stora problemen är vår könsuppdelade arbetsmarknad. Kvinnodominerade yrken är de lägst värderade. Enligt Jämställdhetsmyndighetens rapport om ekonomisk jämställdhet, där yrken med likvärdig utbildning och ansvarsnivå beskrivs, är skillnaden mellan kvinnors och mäns löner ännu större än när vi bara jämför inom varje yrkesgrupp. 

Att möta den skillnaden är inte gjort över en natt men med en allt större industri, där höga löner lockar arbetskraften, är det ett måste att börja försöka. Vänsterpartiet vill se strategiskt utformade lönesatsningar som når alla vårdarbetare rättvist, med målet att likvärdigt arbete ska likvärdigt avlönas. 

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter