För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Norrbotten

Nytt styre i regionen gör skillnad!

Text: Linda Jonsson, Glenn Berggård

Hur skapar vi ett Norrbotten med bra arbetsmiljö, goda livsvillkor, tillgänglighet till en jämställd, jämlik vård och service för alla norrbottningar oavsett var vi bor i länet? Det är denna utmaning som det nya styret, Vänsterpartiet Socialdemokraterna och Centerpartiet har tagit på sig att besvara och finna lösningar på.


Vi arbetar för en tillgänglig vård för regionens alla invånare där personalen är nyckeln – de är hjärtat i vår region. Personalen arbetar ständigt för alla norrbottningar, men för att de ska lyckas med sitt goda arbete behöver de ha förutsättningar och verktyg för att lyckas. Därför har vi redan under våren lagt fram en rad olika förslag för att förbättra villkoren för vårdpersonalen.

Några av de åtgärder vi har beslutat är:
åtgärder för att minska sjukfrånvaron från 6,8% till högst 5,0 %.
Att öka möjligheten för medarbetare att arbeta kvar efter uppnådd pensionsålder.
Att fördubbla ersättningen för arbete under obekväm arbetstid från den 1 september 2023.
Att minska beroendet av inhyrd personal.
Att öka möjligheten att anställa blivande medarbetare under deras studietid.
Att stärka chefernas förutsättningar genom utbildning och se över antalet medarbetare per
chef.

Men detta räcker såklart inte. Därför har vi under våren besökt alla våra sjukhus, träffat
personalen, fackrepresentanter m.fl. för att få en så rättvis bild som möjligt av de
utmaningar och behov som personalen har.

Vänsterpartiets regionråd Linda Jonsson och Glenn Berggård

På regionfullmäktige lägger det nya styret fram en Strategisk plan för de kommande fyra
åren. En plan som just handlar om att stärka personalens inflytande över sitt arbete och att
öka tillgängligheten till en jämställd och jämlik vård och service. En plan som också är
genomsyrad av Agenda 2030 för att säkerställa att vårt arbete är hållbart. 

Hållbarhetsarbetet är också en förutsättning för att den gröna omställningen bidrar till
jämställda samhällen och jämlika förutsättningar för människor att arbeta och bosätta sig i
länet. Därför kommer vi att arbeta tillsammans med kommuner, föreningar och näringsliv,
men kräver också att staten medverkar och bidrar till de investeringar som behövs, i t.ex.
kollektivtrafiken, vägar, bostäder, bredband och telefoni. Att Norrbotten är och alltid har
varit viktig för bygget av välfärdsstaten Sverige är ett faktum som vi måste lyfta fram.

Norrbotten är en viktig region för Sverige – det är här vi ser det hållbara gröna Sverige
växa fram. Nu växlar vi upp för ett mer jämlikt och jämställt Norrbotten!

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter