För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Norrbotten

Välfärd före skattesänkningar

Detta är en ledare av:
Glenn Berggård (V), regionråd

Sverige befinner sig i en ekonomisk kris med hög inflation och räntor som drabbar enskilda, kommuner och regioner. Lönerna stiger långsammare än priserna. Hyrorna ökar i år med över fyra procent, i vissa kommuner uppemot tio procent! Vänsterpartiet kräver en annan inflationsbekämpning än den som regeringen bedriver!

Den borgerliga regeringen och Sverigedemokraterna sänker den statliga inkomstskatten, vilket ger skattelättnader på 1000 kronor i månaden för de som tjänar drygt 50 000 kronor i månaden eller mer. De som tjänar under 46 200 kronor får ingenting av denna skattesänkning. Skattelättnaderna gynnar främst män som generellt har högre inkomster än kvinnor. Dessa skattelättnader innebär att statens intäkter minskar med cirka 13 miljarder kronor totalt. När staten sänker skatten för de rika minskar samtidigt statsbidragen till kommuner och regioner!

SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, har beräknat att det hade behövts statsbidrag på över 20 miljarder redan under 2023 för att inte kommunerna skulle ha minskat verksamheten och sagt upp anställda. Detta har främst drabbat kvinnor som i större utsträckning än män finns i den offentliga sektorn. Minst lika mycket behövs 2024 men den borgerliga regeringen skjuter bara till 10 – 12 miljarder sammanlagt i både riktade och generella statsbidrag till kommuner och regioner.

Vänsterpartiet motsätter sig de rikas skattelättnader. De miljarderna behövs i landets kommuner och regioner för att säkra och utveckla vård, skola, omsorg, kultur, kollektivtrafik och infrastruktur. De behövs för att säkra välfärden i allmänhet och för att förbättra arbetsförhållandena främst för kvinnor som är den största andelen offentligt anställda.

Den försämrade ekonomin märks också både bland länets kommuner och i Region Norrbotten. Den ”gröna omställningen” som drivs av det privata kapitalet sätter ytterligare press på flera av länets kommuner att möta upp med samhälleliga investeringar och utveckling av välfärden. Det finns idag kommuner som behöver låna till nödvändiga investeringar i bostäder, vatten- och avloppsledningar och gator. Dessutom riskerar nödvändiga satsningar på förbättrad arbetsmiljö behöva stå tillbaka under de närmaste åren. 

Vänsterpartiet förespråkar en politik som innebär att riksdag och regering satsar på åtgärder för att kunna möta framtiden och höja de generella statsbidragen. Det möjliggör resurser för att förbättra arbetsmiljön vilket är en investering i personalen – den största tillgången vi har för en utvecklad välfärd.

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter