För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Norrbotten

Vi tar oss an utmaningen för en god och tillgänglig vård!

Text: Maria Holmquist (V)

Hur vill du att sjukvården ska vara? Jag tänker så här – vården ska vara tillgänglig. Jag vill komma fram när jag ringer och få en besökstid om jag behöver det. Den vården ska vara nära men blir jag allvarligt sjuk är jag beredd att resa långt för den bästa vården. Jag vill att vården ska vara jämställd och jämlik. Jag vill inte bli ruinerad om jag behöver vård och andra med mer pengar än mig ska inte komma före i kön. 

Jag vill bli bra bemött av vården, bli lyssnad på och tagen på allvar. Jag vill mötas av engagerad personal. Jag vill att de har en bra arbetsmiljö, att de har den kompetens de behöver och att de blir lyssnade på. Att de har roligt på sina jobb och tycker om att gå dit. 

Det jag har beskrivit här kommer jag att ha med mig i arbetet i den nya Hälso- och sjukvårdsnämnd som vi har inrättat i Region Norrbotten. Det är ett stort arbete som vi har framför oss. Precis som andra regioner har vi en stor utmaning i kompetensförsörjningen. Vi behöver fler som vill arbeta i vården och framför allt fler som vill stanna kvar. Det gäller att få stopp på de stora kostnaderna för inhyrd personal. Det kan vi bara göra genom att bli en bättre arbetsgivare. Därför känns det extra bra att vi har inlett den nya mandatperioden med att träffa alla fackförbund för att återupprätta förtroendet mellan politiken och verksamheten.

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter