För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Örebro

Arbetstidsförkortning för en hållbar arbetsmiljö

Text: Elisabeth Nilesol

I dagens vårdfokuserade tid prioriterar Vänsterpartiet i Örebro län personalens välbefinnande med ett budgetförslag om arbetstidsförkortning. Marie Krantz, regionfullmäktigeledamot för Vänsterpartiet Örebro län ger insikt i denna intervju.

Marie, kan du berätta mer om Vänsterpartiets satsning på arbetstidsförkortning inom vården i Örebro län?

-Absolut. Vänsterpartiet strävar efter en sammanhållen och offentlig sjukvård där behoven står i fokus, och vi ser arbetsmiljön som en central komponent i detta. Vi vill förbättra arbetsförhållandena genom att införa arbetstidsförkortning på regionens akutmottagningar och förlossningen på USÖ.

-Vi tror att det kan vara en del för att skapa en god arbetsmiljö där stress och arbetsbelastning minskar.

Varför är arbetstidsförkortning så viktigt?

-En god arbetsmiljö handlar om att skapa rimliga arbetsscheman som möjliggör återhämtning. Att personalen kan arbeta heltid utan att riskera sin hälsa är avgörande. Förändringar behövs för att ge personalen inflytande över sina arbetstider och skapa en trygg och tillåtande arbetsmiljö. 

-Vi vill minska personalomsättningen och öka välbefinnandet genom att involvera de anställda i schemaläggning och arbetsplatsens utveckling.

Hur ser du att denna satsning kommer att påverka regionens verksamheter och dess anställda?

-Regionen är den största arbetsgivaren i länet, och vårt fokus ligger på att värna om personalen som en central resurs. Genom att arbeta för en god arbetsmiljö, jämställda löner och ökat inflytande över arbetsscheman, strävar vi efter att skapa en trivsam och trygg arbetsplats.

-Vi är övertygade om att detta inte bara kommer att gynna personalen utan också förbättra vårdkvaliteten och stärka vår offentliga sjukvård.

Avslutningsvis, vilka utmaningar och möjligheter ser du i implementeringen av satsningen?

-Utmaningarna ligger främst i att övertyga andra politiker och få stöd för detta. Men vi ser också möjligheter i att skapa en hållbar och attraktiv arbetsmiljö inom vården, vilket i sin tur kommer att gynna både personal och patienter.

-Det handlar om att prioritera människor över vinstintressen och bygga en sjukvård som tjänar alla invånare i Örebro län.

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter