För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Örebro

Vårdpersonalen de nya ”Working poor”

Detta är en ledare av:
Jessica Carlqvist (V) regionråd i opposition

Fenomenet “working poor” har funnits länge i länder som USA och England. Det innebär att människor är fattiga trots att de arbetar heltid och fenomenet sprider sig nu till Sverige.

Där finns det en rad arbeten där det inte räcker med ett heltidsarbete för att klara sig, utan du behöver ha 2 eller 3 jobb. Då handlar det inte om ett liv i lyx utan om att ha mat på bordet, bostad och andra nödvändigheter som krävs för att leva. 

Vi i Sverige har slagit oss för bröstet och tänkt att det är dom andra länderna som inte lyckas ge sina medborgare trygghet, det är dom som har extrema skillnader mellan olika samhällsklasser. Inte vi, för i vårt land ser det annorlunda ut. Vi har ett skyddsnät som hjälper oss om vi verkligen behöver. Så har det ju varit, men inte så ofta längre. Under årens lopp har vi sett att det blivit allt svårare att tex få hjälp via Försäkringskassan, alltfler blir utförsäkrade och blir tvingade till försörjningsstöd, allt fler människor hamnar i ohållbara ekonomiska situationer och som en följd av detta påverkas hälsan. 

En ny stor och växande grupp, som INTE längre klarar sig på heltidsarbete är vår personal inom välfärden. Lönerna för till exempel skötare och undersköterskor är idag så låga att de är tillbaka till 2015-2016 års reallöner. Det finns många fler yrkesgrupper inom vår välfärd som har lika dåliga villkor. Lönerna har inte följt med kostnadsökningarna. 

Det är dom som blivit “working poor”.

Personalen själva, chefer och fackförbund lyfter nu den sorgliga sanningen att personalen inte längre kan leva på sin heltidslön, utan behöver jobba extra. Detta är en sanning som slår hårt i mig som vänsterpartist. En helt oacceptabel utveckling! Och då ska vi komma ihåg att detta är kvinnodominerade yrken i hög grad.

Nu behövs en ny feministisk regering för att vända denna utveckling, det är väldigt tydligt att välfärden är underfinansierad då vi inte kan ge våra anställda löner de kan leva på. Personalen som är med och bär upp välfärden, som kämpade under pandemin, straffas nu på detta sätt och tvingas till mer arbete för att klara sig. Det är skamligt!

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter