För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Stockholm

Unga kvinnors psykiska ohälsa måste tas på större allvar, menar Catarina Wahlgren, gruppledare för Vänsterpartiet Region Stockholm. Foto Henrik Norling.

Unga kvinnors psykiska ohälsa måste tas på större allvar, menar Catarina Wahlgren, gruppledare för Vänsterpartiet Region Stockholm. Foto Henrik Norling.

Vi glömmer inte flickor och kvinnors psykiska ohälsa

Text: Catarina Wahlgren

Unga kvinnors psykiska ohälsa måste tas på större allvar, menar Catarina Wahlgren, gruppledare för Vänsterpartiet Region Stockholm. Foto Henrik Norling.

Detta är en ledare av:
Catarina Wahlgren

Var tionde kvinna mellan 18 och 24 år tar antidepressiva läkemedel. Kvinnor löper mer än dubbelt så hög risk att drabbas av långvarig sjukfrånvaro på grund av en psykiatrisk diagnos än män. Enligt en rapport från Folkhälsoinstitutet lider 37 procent av unga kvinnor mellan 16 – 29 år av stress. Unga kvinnors psykiska ohälsa är ett av vår tids stora folkhälsoproblem.

Utbrändhet och depression, du känner sannolikt igen varningsklockorna från tidningarnas rubriker. Diagnoser med diffusa symptom och patienter som skickas runt i vården utan att få rätt hjälp. Utvecklingen går åt fel håll, och klart är att hela samhället måste göra mer för att förebygga ungas psykiska ohälsa, framför allt hos unga kvinnor.

Alla kommer dock inte till samma slutsats. Nyligen presenterade Socialdemokraterna en analys som ska ligga till grund för ny politik i partiet. ”Vi har med vårt fokus på feminism missat att se hur hårt drabbade de unga killarna har varit under de senaste 20 årens samhällsutveckling”, konstaterade en S-ledamot i riksdagen.

Man tar sig för pannan. Samhället behöver mer feminism, inte mindre. Sjukvården är inget undantag. Kvinnor får vänta längre på vård, och de erbjuds även en billigare vård än män vid samma diagnos. Kunskapen om kvinnors symptom är bristfällig, till exempel får de flesta flickor sin NPF-diagnos i tonåren eller vuxen ålder, samtidigt som pojkarna får den vid skolstart och därmed kan får stöd i undervisningen redan från start.

Fånga upp ungas psykiska ohälsa tidigt

Vi behöver fånga upp fler unga genom att stärka elevhälsan och första linjens psykiatri på vårdcentralerna med psykologer, kuratorer och psykoterapeuter. Vi behöver utbildningar i hedersrelaterat våld för vårdpersonal. Psykiatrin måste byggas ut i socioekonomiskt eftersatta områden, där människors psykiska ohälsa är högre. Barn och ungdomspsykiatrin behöver också bli mer tillgänglig genom mottagningslotsar och mobila team.

Både kvinnor och män gynnas av ett jämställt samhälle och mer feminism. Det som föraktfullt kallas för “genuspedagogik” från högern är i själva verket en pedagogik för allas lika värde och möjligheter. Det här är frågor som vi i Vänsterpartiet kommer fortsätta kämpa för, när andra partier lägger om sin politik för att ”nå nya väljargrupper”. Det kan du lita på.

Catarina Wahlgren, gruppledare Vänsterpartiet Region Stockholm

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter