För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Uppsala

Vi 4

Vi har frågat fyra vårdarbetare vad som är det viktigaste att göra i Sjukvården idag.

s2_enkät_Cornelia_Nordin

Cornelia

Nordin,

Specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård, Uppsala

– Det behövs mer pengar och resurser och en strategi för att öka bemanningen så att folk vill stanna. Utifrån ett sjuksköterskeperspektiv är både svårt att få in nya och att få gamla att stanna.

Hellsingland Group AB

Alexander

Karlsson,

sjuksköterska inom palliativ vård, Tierp

– Att kollektivtrafiken fungerar och att det finns personalparkering. I dag väljer många bort regionen som arbetsgivare för att det blir för tungt med pendling till och från arbetet.

s2_enkät_Jonatan_Stanczak

Jonatan

Stanczak,

Specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård, Heby

– Vården för dem som lider av komplex social och psykisk ohälsa har stora brister, framför allt för att det saknas samverkansmöjligheter mellan kommunerna och regionen. Vi kan inte utföra jobbet som vi ska göra och ingen enskild aktör ser helhetsbilden.

s2_enkät_Isabel_Sörensen

Isabel

Sörensen,

Psykolog, Uppsala

-Vården behöver bli mer jämlik genom krafttag mot den närmast institutionaliserade underfinansieringen. Något som även gäller övriga delar av välfärden. Endast så kan vi uppnå en hållbar arbetsmiljö och således få en chans att behålla personal och kompetens.

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter