För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Västerbotten

Alla vinner på förkortad arbetstid

Detta är en ledare av:
Jonas Karlberg (V) Regionråd

Att inte orka eller kunna arbeta heltid får konsekvenser; sämre ekonomi, sämre livsvillkor och sämre pension. Vi har alla att vinna på förkortad arbetstid, men vinsten är ännu högre för den som har ett tungt och krävande jobb, som har familj och ansvar för andra.

Sveriges vanligaste yrke är undersköterska, där 90 procent är kvinnor. Snittåldern vid pension var 63,9 år för en undersköterska år 2015. Sedan dess har andelen som inte tror sig klara av att arbeta hela vägen fram till pensionen ökat från 8 till 12 procent.

Var tredje vårdanställd har valt att gå ner i tid för att orka med arbetet. Och hälften av Vårdförbundets medlemmar säger att de skulle gå upp i arbetstid om veckoarbetstiden sänktes. Sex av tio barnmorskor har gått ner i tid för att orka fortsätta arbeta, och var fjärde utbildad barnmorska arbetar inte som barnmorska på grund av arbetsbelastningen.

Från och med i år höjs pensionsåldern, ett beslut som Vänsterpartiet inte ställde upp på. Bakom höjningen ligger ett antagande om att vi kommer att leva längre, och så är det, men ökningen i livslängd är inte lika för alla och säger inget om när kroppen är utsliten. Möjligheterna att fysiskt orka med arbetet är inte heller lika för alla yrken. För yrkesgrupper som redan gör ett tungt och krävande arbete är oron över att inte kunna arbeta hela sitt arbetsliv, eller att inte kunna leva på sin pension, väldigt påtaglig.

Vi har alla att vinna på förkortad arbetstid, men vinsten är ännu högre för den som har ett tungt och krävande jobb, som har familj och ansvar för andra. God arbetsmiljö, rimliga arbetsvillkor och att kunna balansera arbetsliv och fritid är en klassfråga och en jämställdhetsfråga.

I Västerbotten har Vänsterpartiet bidragit till ökat inflytande över arbetsmiljö och arbetstider, från flextidsmodellerna i Region Västerbotten som funnits med sedan 2004, till försöket med 6 timmars arbetsdag vid Städservice i Skellefteå. Hälso- och sjukvård är en viktig arena i kampen för ett för ett friare, jämlikare och hållbarare arbetsliv.

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter