För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Västerbotten

Målet: Lycksele BB ska drivas i egen regi

Det finns ett stort engagemang för Lycksele BB hos medborgare, näringsliv och politiska företrädare i regionen och kommuner. Att Lycksele BB ska finnas kvar och ge invånarna i Södra Lappland en trygg kvinnosjukvård är också något det finns en total enighet om bland samtliga politiska partier inom Region Västerbotten.

Vi förstår att det finns en stor oro kring Lycksele BB då det ännu inte varit möjligt att återöppna samtidigt som vi ser rapporteringar att andra regioner också har svårt att öppethålla mindre förlossningsmottagningar.

Målet för oss i den politiska majoriteten är att Lycksele BB ska kunna hålla öppet och drivas i egen regi. För detta krävs långsiktighet och att verksamheten är hållbar. Den viktigaste delen i detta är personalen och att de är delaktiga och blir lyssnade på i denna process för att skapa en god arbetsplats och verksamhet som fungerar i Lycksele.

Sedan Lycksele BB behövde stänga har medarbetarna arbetat med att utveckla och anpassa förlossningsmottagningen. Detta är centralt för att få en god bemanningssituation och för att fler blivande föräldrar ska välja Lycksele för sin förlossning. Personalgruppen har bland annat arbetat med metodutveckling och gjort studiebesök på andra förlossningsmottagningar i landet och vidareutbildat personal. Nästa steg är att få till former för att återöppna akutgynekologin.

Manifestationen som sker i Lycksele den 30 maj arrangeras av allianspartierna och det är olyckligt hur de väljer att politisera detta när det finns en politisk enighet. Politisk konflikt kommer inte göra att förlossningsmottagningen kan öppna snabbare. Vi i alla partier bör ta tillvara på den enighet som finns och tillsammans göra vad som krävs för att Lycksele BB åter ska öppna.

Jonas Karlberg (V), Regionråd med ansvar för jämställdhet och jämlikhet

Detta är en debattartikel som Vänsterpartiet skrivit tillsammans med samarbetspartierna S och MP.

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter