För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Västerbotten

Vi behöver stärka hoppet på arbetsplatserna

Vi tog ett snack med Lilian Nilsson (V) och Karin Olsson (V), om de utmaningar vården står inför. Båda sitter med i den helt nybildade Beredningen för kompetensförsörjning i Region Västerbotten.

Vad vill Vänsterpartiet göra för att fler ska vilja jobba inom hälso- och sjukvården i Västerbotten?

– Ge förutsättningar för att personalen ska få möjlighet till mer inflytande över sin arbetsmiljö, hur man utformar och utför arbetet. Korta ner arbetstiderna, så att man orkar och känner att man har ett liv även utanför arbetet, säger Lilian Nilsson (V), andre vice ordförande i Beredningen för kompetensförsörjning.

– Vi måste göra allt för att både behålla den personal vi har och attrahera nya medarbetare. Vi kommer att behöva fortsätta utveckla nya arbetssätt eftersom det inte kommer gå att öka bemanningen i den utsträckning som är önskvärd. Det allra viktigaste, enligt min åsikt, är att stärka hoppet på arbetsplatserna, säger Karin Olsson (V), ledamot i samma beredning.

Karin Olsson

Enligt en rapport från Sveriges kommuner och regioner, SKR, kommer regionerna i landet behöva anställa 104 000 personer fram till 2031. Hur ser du på det?

– Vi befinner oss i en svår uppförsbacke, med färre som ska ta hand om och försörja fler. Digitaliseringen kan och kommer att vara en del av den hjälp vi behöver för att klara framtidens utmaningar. Men den kan tyvärr inte ordna allt, för vi får inte i vår digitaliseringsiver glömma bort att den mänskliga närvaron och sociala kontakten kan vara nog så viktig för att lösa en uppgift, säger Lilian.

Lilian Nilsson

– Västerbotten står inför stora utmaningar när det gäller kompetensförsörjning. Dels genom den stora brist på vårdpersonal som finns i hela landet, dels genom de stora industriella satsningar som görs i länet och som kräver mycket personal. Vi måste både arbeta för att behålla den personal vi har och locka nya medarbetare. Vi kommer inte att kunna vara lönedrivande men vi måste bli bäst på allt annat, säger Karin. 

Hur kommer Beredningen för kompetensförsörjning att jobba? Vilken är er viktigaste uppgift? 

– Genom att hos aktörer, både inom och utom länet, kartlägga hur man idag arbetar med kompetensförsörjning. Och på så vis få fram ett underlag som kan visa vad som redan görs och vad som kan göras inom kompetensområdet i framtiden, säger Lilian.

– Beredningens viktigaste uppdrag är att försöka förstå hur regionen, kommuner och näringsliv på bästa sätt kan hitta rätt medarbetare, utbilda och inte minst viktigt – behålla dem, säger Karin.

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter