För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Västra Götaland

Marknadsvården bryter mot lagen

Text: Annie Andrén

Runt om i Europa pågår demonstrationer för att återuppbygga den offentliga vården. I Spanien samlades 250 000 till protester i våras, precis som i andra länder. Men inte i Sverige. Varför är det så?

– I Sverige är det tyst, och de organisationer som hörs är nästan bara de som kämpar emot den offentliga vården. Försäkringsbranschen själva, de privata vårdgivarna och vårdföretagen syns, men inga gräsrotsorganisationer. Det påverkar självklart debatten, där några politiska partier lyfter frågan om att återuppbygga den offentliga vården, men inga andra organisationer, säger John Lapidus, författare och forskare i ekonomisk historia. 

I Sverige har vi en lagstiftning som säger att vård ska ges efter behov, på lika villkor. Många menar att privata sjukvårdsföretag gör raka motsatsen till det. 

– Affärsintresset slår sönder den gemensamma vården. 700 000 personer kan köpa sig före i kön redan idag och det urholkar viljan att bidra till en gemensam vård. Det vi ser idag är att vårt samhälle delas itu, när den privata konkurrerar med den offentliga, gemensamma vården. På lång sikt är vi alla förlorare då vi inte får någon garanti att få vård efter behov. I Västra Götalandsregionen vill Vänsterpartiet ändra hur avtalen skrivs med de privata vårdgivarna för att de inte ska kunna runda lagen om vård efter behov, säger Carina Örgård (V), regionråd och gruppledare i Vänsterpartiet Västra Götaland.

Carina Örgård (v)

Det offentliga måste ha mer resurser i beredskap om någon patient skulle behöva mer omfattande insatser, då privata vårdgivare ofta skickar tyngre patienter vidare till det offentliga. Vilken effekt får Marknadsvården för medarbetarna inom hälso- och sjukvården?

– Det riskerar att skapa en ojämn arbetsbelastning och en orättvis kostnad för det offentliga. De privata vårdgivarna konkurrerar ju med det offentliga om medarbetarna. Resultatet är att vi nu står med stora problem med arbetsmiljö, rekrytering och kompetensförsörjning, där det offentliga också har utbildningsansvaret för kommande medarbetare. Vi har andra lösningar, där vi vill bygga upp en offentlig vård där medarbetarna känner sig delaktiga och ser sig som en viktig del i vår gemensamma välfärd. Då måste de ha en god arbetsmiljö med rimliga löner, säger Carina Örgård (V).

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter