För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Västra Götaland

Stoppa personalkarusellen!

Vintern 2021/2022 skrev tidningarna om kris efter kris. Sjuksköterskor flydde regionen som arbetsgivare, barnmorskorna bytte yrke helt och hållet. Köerna ökade, patientsäkerheten sjönk. Alla pratade om hyrpersonal, kompetensförsörjning och personalbrist. 

Vad blev då lösningarna? Västra Götalandsregionen styrdes 2014-2022 av GrönBlå Samverkan. Deras lösning på förlossningskrisen var bland annat att erbjuda personal på Östra sjukhusets förlossningsavdelning ett tillfälligt lönetillägg. Dessutom skulle avdelningen avlastas, genom att Södra Älvsborgs sjukhus skulle ta över en del födande. Effekten blev att personalen flydde Södra Älvsborg, där man dels skulle ta emot fler födande men inte fick något lönetillägg. 

– Den här sortens personalkarusell skapar bara tillfällig avlastning och samtidigt nya problem på andra ställen, säger Carina Örgård (V), regionråd och ersättare i Personalutskottet. 

– Regionen kan inte lösa kriser genom att konkurrera om medarbetarna och skapa en försämrad arbetsmiljö. Vänsterpartiet vill höja lönerna för all vår personal och inte ställa dem emot varandra. Vi vill skapa trygga arbetsplatser med utrymme och marginaler att hantera ökad belastning. 

Malin Svedjenäs, undersköterska, arbetar på en av regionens vårdcentraler. Vilka förändringar vill du se på din arbetsplats?

– Jag hade främst önskat att vi förbjöd vinster inom välfärden. Om det inte går vill jag se en ändring av de krav som kommer uppifrån. Vi vill arbeta utefter evidensbaserad vård som är väl underbyggd, inte resultatinriktat med orimliga mål, säger Malin. 

– På vår vårdcentral är personalbristen bland alla yrkeskategorier ett faktum. Vi får allt fler arbetsuppgifter, fler patienter att vårda, fler krav uppifrån men uppdraget går inte ihop med den bemanning som finns, säger hon. Vi måste få fler kollegor och högre löner. Annars har vi en ännu värre kris med kollegor som är utbrända.

Psykiatrimottagningen Angered är idag en av få enheter med låg personalomsättning. Vad gör ni som får personalen att vilja stanna? 

– Det viktigaste jag som chef kan göra är att arbeta aktivt med arbetsmiljön på enheterna. Vi måste skapa en god arbetsmiljö och arbetsbelastning. Det kan jag inte göra om inte jag som chef är närvarande, jag måste kunna verksamheten och finnas tillgänglig för personalen, säger enhetschef Maria Millback (V). 

Hur kan du konkret påverka arbetsbelastningen för medarbetarna?

– Har jag öppna dörrar och är nära så kan jag leda och fördela arbetet. Då ser jag ju också när den respektive arbetsbelastningen blir för hög, för alla har olika höga trösklar. Men samtidigt måste jag ha tilltro till personalen, alltså arbeta med tillitsstyrning på riktigt. Om jag är lyhörd för personalen och finns där hela tiden så kan jag också vara delaktig i att de får sina pauser, sin återhämtning, säger hon. 

Vad är dina bästa tips för återhämtning under en arbetsdag?

– Det finns hur mycket som helst. Vi kan skapa möjlighet för reflektion, och erbjuda bra handledning och att man får lära av varandra. Jag tycker att det är bra om man som chef är drivande i det, att säga ”jag vill att du tar paus, att du går ut och promenerar”. Sen måste vi skapa pauser och gärna tillsammans, att fika ihop och tillåtas släppa jobbet en stund stärker teamet, säger Maria.

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter