För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Gotland

Utmaningar för den gotländska vården

Text: Peter Bernard

Gotländsk vård står inför stora utmaningar. Hyrpersonal är en av dem. Det handlar både om kostnader och om förutsättningar för ordinarie personal och för verksamheten.

Vårt ö-läge ger även utmaningar när det gäller kompetensförsörjning och behov av beredskap och bredd. Våra förutsättningar skiljer sig från de på fastlandet 

Hyrpersonal                    

Att hyrpersonal är kostsamt är ett problem men det är långt ifrån det enda.

Inhyrd personal lägger tungt ansvar på den ordinarie arbetsstyrkan som tvingas introducera hyrpersonalen i olika uppgifter och rutiner.

Även utvecklingsarbetet blir lidande. Utveckling förutsätter att man utvärderar, drar lärdom och tar en ny riktning för att nå längre. Om andelen inhyrd personal blir för hög avstannar utvecklingsarbetet. Då blir jobbet mindre engagerande och givande vilket ökar risken att man tappar personal. En ond cirkel  som i slutändan drabbar verksamheten och patienterna.

Kompetens och kapacitet

På Gotland bor ca 61 000 personer men eftersom vi inte kan samarbeta med andra sjukhus på grund av ö-läget måste vi ha ett eget akutsjukhus med större kapacitet och hela jourkedjor inom de flesta områden. Detta för att garantera gotlänningarna en säker vård dygnet runt.

Till exempel så sker det ca 550 förlossningar per år på Gotland men eftersom barnen inte kommer mellan kl. 7.00 och 17.00 måste det finnas personal hela dygnet vilket innebär att vår förlossningsavdelning skulle klara betydligt fler förlossningar på ett år.

Det är hög tid att börja jobba mot färdigställandet av ett nytt lasarett, säger Peter Bernard (V). Det nuvarande sjukhuset i Visby håller max 15 år till.

Sommaren

Sommaren blir ytterligare en belastning då ca 900 000 personer besöker vår ö. Sjukvården måste svara upp även mot deras behov av akut vård. Det innebär att operationer och behandlingar av gotlänningar som inte är akuta riskerar att skjutas fram till efter turistsäsongen.

Rekrytering

Vi är beroende av att kunna locka personal från fastlandet till vården här på ön och framförallt göra mycket för att ordinarie personal stannar. Det är så viktigt att det övriga livspusslet fungerar tillsammans med arbetet. Vi behöver vara en attraktiv plats att arbeta på.

Lön och möjlighet att påverka sin arbetssituation, inte minst när det gäller de nya reglerna om dygnsvila. Det måste även gå att hitta bra boenden och finnas skolplatser och fungerande barnomsorg, även på obekväma arbetstider. Extra viktigt för den som inte har familj på ön.

Man behöver också kunna ta sig till och från ön till rimlig kostnad. Vem vill flytta hit om man inte har råd att besöka eller få besök från sin familj?

Att Gotland har en väl fungerande vård ligger i allas intresse. Därför behöver alla hjälpas åt att skapa förutsättningar för att det ska fungera.

Framtiden

En utmaning vi står inför är behovet av ett nytt sjukhus. Det vi har är gammalt och många av systemen som finns där börjar ta slut. Det går inte att få tag i reservdelar och support. Tillfälliga paviljonger löser problemen men inom 15 år behöver ett nytt lasarett stå redo. Till det finns det inga pengar som det ser ut idag. Att färdigställa ett nytt sjukhus tar tid och är ett arbete som snart måste påbörjas. Här måste staten ta ett stort ansvar. Region Gotland har inga möjligheter att finansiera ombyggnad eller nybyggnad av lasarett.

5 vänsterkrav

  • Satsa på ordinarie personal
  • Inför arbetstidsförkortning på sikt
  • Öka personalinflytandet
  • Höj lönerna

Öka det statliga ansvaret för vården på Gotland

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter