För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Halland

5 krav för en fungerande vård.

Om de som jobbar i vården mår bra, så gör de ett ännu bättre jobb och då mår också de som behöver vård bättre. Självklart kan vi tycka, men hur når vi dit? Vänsterpartiet i Halland har fem konkreta krav som gynnar såväl de som behöver vård, som de som utför vården.

De som arbetar i vården i Hallands län har oftast lägre lön än de som har motsvarande jobb i ett annat län. Halland utmärker sig också genom att ha den största löneskillnaden mellan kvinnor och män.

-Vänstern tycker inte att regionen ska vara snål mot anställda som utför de viktigaste jobben i samhället. Regionen har råd med höjda löner för dem som utför vården. Idag försvinner pengar till vinster i privata vårdföretag och bemanningsföretag. Om dessa pengar går till vården istället så blir det mer utrymme för fasta anställningar, högre lön och bättre arbetsmiljö och därmed bättre vård, säger Agnes Hulthén, gruppledare i regionen.

Arbetstidsförkortning finns redan för vissa anställda inom vården, men Vänsterpartiet vill ha arbetstidsförkortning för alla med bibehållen lön. Varför då?

-Den genomförda förkortningen har fungerat väl. Den behövs för att människor ska orka varje dag och genom livet. Idag har vården svårt att rekrytera tillräckligt många medarbetare och kvinnor betalar sin egen arbetstidsförkortning genom att jobba deltid. Det drabbar dem ekonomiskt hela livet. För att vård och omsorg ska fungera för alla är det viktigt med goda löner och arbetsvillkor för dem som arbetar där. Annars byter de jobb, säger Agnes Hulthén.

Kompetensutveckling på arbetstid är ett annat krav, varför är det viktigt?

-I Halland och inom andra regioner är det ständig jakt på medarbetare. Mycket tid och kraft går åt till det. Därför krävs långsiktig planering. Regionen måste se till att vårdarbetarna får kontinuerlig utbildning och uppdatering för att behålla och öka kompetensen. Idag flyr många vården på grund av låga löner och stressig arbetsmiljö. Utbildning på arbetstid ligger i hela samhällets intresse.  Det är obegripligt att panik bryter ut varje år när folk ska ha semester. Det är politikernas ansvar att se till att det fungerar.

Hur ska kravet på fler kollegor tolkas?

I en verksamhet där anställda blir sjuka på grund av stress är det nödvändigt att det bemannas tillräckligt. Idag lider vården av kronisk underbemanningen. Om de som sliter i vården ska stanna kvar behöver de fler kolleger!

Mer att säga till om för anställda inom vården, kräver Vänsterpartiet också. Motiv för det?

-Kunskapen om hur det fungerar och inte fungerar. vad som behöver förändras och förbättras finns hos dem som arbetar med människor i verkligheten. Att ta tillvara sådan kunskap är väsentligt för att en verksamhet ska fungera. Dessutom är arbetsplatsen det ställe där de flesta av oss tillbringar större delen av livet. Varför ska den vara undantagen från demokrati?

5 Vänsterkrav för en bättre sjukvård

  • Arbetstidsförkortning för alla anställda
  • Kompetensutveckling på arbetstid
  • Högre lön
  • Fler kollegor
  • Mer att säga till om

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter