För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Halland

De allra flesta har synpunkter på vården och omsorgen

Text: Agneta Lindblom Hulthén

Inte lika många känner till var ansvaret ligger för vården – i vårt fall Region Halland. Här styr en borgerlig minoritet, men Vänsterpartiet arbetar oförtrutet för att få inflytande. Vi lägger många förslag och kräver förbättringar för dem som behöver vård och dem som arbetar inom vården.

Vänsterpartiet kräver en mer jämlik vård och har många förslag på hur vi ska nå dit.

Därför kräver vi fler anställda inom vården och dessutom kortare arbetstid med bibehållen lön. Alla ska ha möjlighet att orka ett helt arbetsliv och kunna lämna jobbet varje dag utan att känna sig otillräckliga.

Lättare att säga än att göra, invänder någon.

När det gäller arbetstidsförkortningen, vet vi. De försök som gjorts i landet visar att resultatet varit positivt för såväl de som arbetar inom vården som de som behöver vård.

De styrande i Region Halland säger att ingen ska räkna med fler anställda inom vården, som om det vore ett faktum. Det är det inte. Det handlar om vilja och prioriteringar.

Vänsterpartiets regiongrupp i Halland.

Lena Ludvigsson argumenterar i sin ledare för kontinuerlig och effektiv kompetensförsörjning inom välfärden, i hela landet och på lång sikt. Bra för alla och ekonomiskt klokt på lång sikt. Genom att omstrukturera skattepolitiken och införa en rättvis och progressiv skattesättning, kan vi finansiera satsningar på allas välfärd. Det handlar om att prioritera investeringar i utveckling av det som kallas det mänsklig kapitalet, framför skattelättnader som främst gynnar de redan förmögna. En omstrukturering av skattesystemet är avgörande för att kunna skapa en balanserad och inkluderande arbetsmarknad som kan möta framtidens utmaningar.

Det är inte bara nödvändigt utan gynnar alla i samhället. Välfärd ska finnas när du är sjuk, arbetslös eller som äldre behöver ett nytt boende.

Precis som många andra regioner har Halland en hög användning av hyrpersonal. Det har varit och är dyrt och många som söker vård är frustrerade över att ständigt behöva möta ny vårdpersonal. Så går det när det allmänna kopierar marknadsekonomin.

En av orsakerna till den stora användning av hyrpersonal är förstås en allmän underbemanning, men också att regionen inte betraktats som en lika attraktiv arbetsgivare som bemanningsföretagen. Välfärden behöver långsiktighet och god planering. Välfärden behöver ta hand om och utveckla sina medarbetare, de som ska ta hand om oss när vi behöver.

Vänsterpartiet kräver att regionen ska ge de anställda ekonomiska och arbetsmässiga möjligheter till livslångt lärande. Det tillför nödvändig kompetens till regionen och gynnar därmed regionens medborgare men innebär också en motivation för medarbetaren att stanna kvar inom vård och välfärd.

Vänsterpartiet betonar också vikten av att främja facklig organisering och medbestämmande på arbetsplatserna. Genom att stärka arbetstagarnas inflytande kan vi säkerställa att kompetensutveckling och arbetsvillkor är i linje med de anställdas behov och förväntningar. Kunskapen finns hos medarbetarna och ska tas tillvara. Den kunskapen kan inga konsulter ersätta. Välfärden förbättras inte av krav på ökad effektivitet eller omorganisationer om inga resurser tillförs. Välfärden är beroende av att medarbetarnas kunskap tas tillvara.

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter