För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Halland

Satsa på människan och människans kunskap

Detta är en ledare av:
Lena Ludvigsson, Ledamot Regionfullmäktige

Vi som samhälle måste slå vakt om mänsklig erfarenhet och kunskap. Därför är det avgörande att investera i utbildning och kompetensförsörjning – inte minst inom vården.


Vänsterpartiet vill skapa en inkluderande och rättvis arbetsmarknad där alla kan utveckla kompetens och bidra till samhället. Alla ska med och är viktiga. Det ska vi hålla i huvudet i en tid av snabb teknologisk utveckling och förändrade arbetsvillkor. Vi kan göra det i Region Halland om vi på allvar satsar på egen personal och kompetensförsörjning. Som andra regioner, har vi haft för högt bruk av hyrpersonal – dyrt och kortsiktigt. En orsak är att regionen ansetts sämre som arbetsgivare än bemanningsföretag. Den styrande borgerliga minoriteten har för att motverka detta infört ett hyrstopp. Sjuksköterskor ska lockas ta anställning i regionen genom ett tillfälligt bonussystem.

Det ger inte stadga i organisationen och skapar orättvisa. Tillfälliga lösningar kan behövas som tillägg i ett gott arbetsgivarskap, men grunden ska vara breda, hållbara och långsiktiga lösningar, där alla känner sig rättvist bemötta och uppskattade, mår bra, trivs och utvecklas. De styrande i regionen brukar säga att vi inte kan räkna med fler anställda i vården. Det är inget som är hugget i sten. Det handlar om politisk vilja. Vi i Vänsterpartiet har använt vår politiska vilja till att lägga förslag som ska bidra till att många vill arbeta i vården. Vi verkar för sänkt arbetstid med bibehållen lön, så att de anställda ska orka hela yrkeslivet. Vi vill införa en friskvårdstimme – möjlighet till fysisk aktivitet för att orka. Vi vill se ökat personalinflytande och kompensera för karensavdraget. Vi vill öka åtkomsten till utbildning för alla, oavsett bakgrund.

Vänsterpartiet vill skapa ett system där varje individ får möjlighet att förvärva färdigheter som behövs på arbetsmarknaden nu och i morgon. Det innebär att stötta livslångt lärande och göra utbildning ekonomiskt tillgänglig för alla. De anställda ska kunna utbilda sig under hela yrkeslivet, för att vilja stanna i vården och för att tillföra nödvändig kompetens till regionen. Det blir en vinst för dem som arbetar inom vården och de medborgare som behöver vårdens hjälp.

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter