För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Jönköping

Vi 4

Vilka förändringar vill du se i vården?

Vänsterpartister i vården_Anne Falk

Anne

Falk,

70,

undersköterska på akutmottagningen

Det behövs fler som arbetar i vården och framförallt att de vill stanna kvar. Arbetsmiljön måste bli mycket bättre. Ge oss hållbara scheman, arbetstidsförkortning och bättre löner. Annars består vården snart bara av bemanningsbolag.

Vänsterpartister i vården_Håkan Svensson

Håkan

Svensson,

55,

skötare inom psykiatrin

Sjukvården behöver bestå av attraktiva arbetsplatser med personalpolitik för ett hållbart arbetsliv. Nu slutar medarbetare i högre takt än regionen hinner rekrytera. Resultatet blir kompetensflykt, övertid och stängda vårdplatser.

Vänsterpartister i vården_Emma Taengh Åkesdotter

Emma Taengh

Åkesdotter,

40,

undersköterska på barnavdelningen

Vi måste få bättre arbetsvillkor och löner så att fler stannar kvar! Det ska vara en rimlig belastning så en orkar med både jobb och meningsfull fritid! Finns det flera på en arbetsplats som är erfarna får vi en bättre inskolning av nya kollegor. Det skapar trygghet, bra arbetsmiljö och en bättre vård!

Kopia av S2 Ibtisam Fråga 4

Ibtisam

Yossuf,

Sjukvårdstekniker

Vi behöver en jämlik och patientsäker vård . Vi behöver som en röst för en offentlig vård där alla patienter tas väl om hand och där personal vill jobba.

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter