För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Östergötland

Pengar finns för högre löner

Det råder en akut brist på sjuksköterskor i sjukvården. Det leder till tomma vårdplatser och försämrad patientsäkerhet. Situationen är ohållbar och allt fler sjuksköterskor lämnar yrket. Sjukvården har hamnat i en nedåtgående spiral där det krävs kraftfulla beslut för att ändra utvecklingen.

Emma Klingvall är ordförande för Vårdförbundet i Region Östergötland. Hon menar att det är kombinationen av hög arbetsbelastning och dålig arbetsmiljö som lagt grunden för den nuvarande situationen.

–          Lägg därtill en ökande andel hyrpersonal och en relativt dålig löneutveckling för våra medlemmar om man jämför med andra manligt dominerade yrkesgrupper, säger Emma.

I en sammanställning över vilka skäl personalen som slutar i regionen anger så toppar just frågan om att de anser att lönen är för låg följt av att arbetsbelastningen för hög. Från de styrande partierna med Moderaterna i spetsen har dock intresset för höjda löner varit svagt. De har valt satsningar på tillägg vilket Vårdförbundet inte tycker är bra. De vill se satsningar på höjda grundlöner, säger Emma. Argumentet om att det inte finns pengar för lönesatsningar avfärdar Emma.

–          Pengar finns, de behöver bara omfördelas. Ta bara 400 miljoner kronor för hyrpersonal. Fler direktörer och chefer har anställts, vi köper in konsulttjänster men lägger inte pengarna där vi har brist. Vi skulle spara in pengar på att lägga resurserna rätt, fortsätter Emma.

Även om lönerna är en viktig del i Vårdförbundets krav så är det bara en del av lösningen. Det krävs mer åtgärder menar Emma och pekar på att satsa på ledarskapet och ge cheferna ute i verksamheten mer makt och att man behöver bygga om en intern bemanningspool för att slippa dyra hyrbolag för att lösa personalbristen.

Det krävs många insatser om Region Östergötland ska kunna bli en arbetsgivare som attraherar sjuksköterskor menar Emma. En fråga som blir allt vanligare i samtalen med medlemmarna handlar om möjligheten till fortbildning och utveckling inom yrket menar Emma.

–          Många tröttnar på att jobba när man aldrig får tid och möjlighet att utveckla inom yrket utan att allt är fokuserat på att lösa den akuta situationen. Det orkar man inte i längden, avslutar Emma.

Vänsterpartiets regionstyrelseledamot Jessica Eek, som själv är sjuksköterska, håller med om Vårdförbundets kritik.

–          Det är självklart så att vi måste se till att höja lönerna för vårdförbundets och andra grupper i regionen. Vi har återkommande lyft detta förslag och prioriterat det i våra budgetar. Om vi ska vända på trenden så kan vi inte snåla på personalen, säger Jessica.

Jessica Eek, Vänsterpartist och sjuksköterska

Jessica tycker att det är bra att Vårdförbundet lyfter behovet av att ändra arbetssätt och satsa på ledarskapet i regionen. Cheferna närmast verksamheten måste få mer makt för att kunna anpassa arbetet efter de olika förutsättningarna som finns i regionen.

–          Vi skulle gärna se att en decentraliserad HR-funktion i regionen. Det måste finnas mer stöd och möjlighet att utveckla till exempel arbetstidsmodeller som gör det mer attraktivt att arbeta i regionen, fortsätter Jessica.

Jessica vill också lyfta fram att om man vill ha en bra och fungerande sjukvård så måste den få kosta. Det går inte att dra åt svångremmen och spara på en redan slimmad verksamhet.

–          Vi i Vänsterpartiet tycker det är bättre att använda de skattpengar vi har i vården istället för att varje år lägga hundratals miljoner på bankkontot som de andra partierna vill göra. Bra vård måste få kosta, avslutar Jessica.

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter